Midtjyske Meninger: Infrastruktur og planlægning

16. oktober 2020, 12.17

Silkeborg by vokser i disse år. Der vil altid være en gruppe, der synes det går for stærkt og en anden, der ser mulighederne i væksten. Flere indbyggere betyder sammen med nye virksomheder også større indtægter til kommunekassen, forbedrede chancer for aktive handelsgader, sikrer grundlaget for mere og flere spændende kulturaktiviteter, arrangementer, udstillinger, koncerter, restauranter etc. etc.

Vækst betyder dog også større udgifter. Der er behov for mere børnepasning, flere skoler, haller, boldbaner, legepladser - og i den anden ende af livet flere og bedre plejehjem og ældreaktiviteter og mødesteder. Og vækst betyder også nødvendigheden af langsigtet planlægning og gennemtænkt infrastruktur til øget trafik. Det er et område, der i mange år har voldt kommunen store udfordringer, og har medført en stribe dårlige løsninger og prioriteringer.

Christian 8.s Vej og Borgergade er ét eksempel. Både omlægningen ved Nørretorv, krydset ved Ansvej og ikke mindst den håbløse busbane ved Søndertorv, er alle virkelig dårlige skrivebordsløsninger. Og snart brager trafikken fra Nordskovvej ind i Sønderportkrydset, uden en realistisk plan for, hvordan den bliver ledt videre mod syd, vest og især mod nord.

Det er dog helt urimeligt at lade Nørreskov Bakke stå alene med den øgede trafikbelastning mellem den nye bydel og Silkeborg Midtby, fordi omlægningen af Randersvej/rute 46 først er prioriteret efter, der er sket omfattende bebyggelse

Kim Dyrholm

I den anden ende af byen vokser udfordringerne i forbindelse med udviklingen af den store Eriksborg-bydel. Et fantastisk projekt, der nok skal blive en stor succes, når der kommer styr på arkitekturen og byggestilen, grønne områder og ikke mindst infrastrukturen. Det er dog helt urimeligt at lade Nørreskov Bakke stå alene med den øgede trafikbelastning mellem den nye bydel og Silkeborg Midtby, fordi omlægningen af Randersvej/rute 46 først er prioriteret efter, der er sket omfattende bebyggelse.

I første fase af Eriksborg planlægges der cirka 1200 boliger, et erhvervsområde vest for bydelen samt et bydelscenter, og først i fase to sker der en omlægning af rute 46 fra Randers, så den drejes mod vest og rammer rundkørslen ved Høje Kejlstrupvej/Ebstrup Tværvej - tæt på motorvejen. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er klart, at vejene skal være på plads, inden man øger trafikken på bl.a. Nørreskov Bakke.

For allerede nu er der med ca. 11.000 biler i døgnet brug for »kunstigt åndedræt« til Nørreskov Bakke, og der bør ikke gå bureaukrati i at lave en aftale med politiet om at fjerne 60 km tavlerne, så tilladt hastighed kun er 50 km. Der må også hurtigt indenfor driftsbudgettet kunne etableres et par fodgængerovergange mere fx ud for nr. 54, hvor der allerede er en krydsningshelle og en mere ved kiosken/børnehaven. Bliver de hævet som ved Tingvejen/Kirsebærvej og selvfølgelig forsynet med lyssignal, vil det også giver afbræk i trafikken, så beboerne lettere kan komme ud fra sidevejene.

Med en forlægning af rute 46/Ny Randersvej til Høje Kejlstrup, bør alt tung trafik ledes den vej, og ikke have mulighed for gennemkørsel via Nørreskov Bakke. Det er almindelig ordentlighed at planlægge - vi er sikkert flest, der er glade for byens store vækst, men vi skal huske at være klar til den - både med de behov, der følger med på børne- og ældreområdet, men absolut også ved at kunne håndtere de trafikale udfordringer.