Bøgeskoven på festivalens betingelser

18. oktober 2019, 12.57

TRÆFÆLDNING Nu har Festivalen i Skanderborg (Smuk Fest springer vi over), igen i år været afholdt over hele Skanderborg by, og i år havde man ovenikøbet 40 års jubilæum - tillykke med det.

Bøgeskoven har, som vi ser det, i alle disse år lidt stor overlast ved, at træernes rødder er blevet klemt og trykket af store tunge maskiner, der har væltet rundt imellem træerne. Jeg, Aksel Nielsen (AN), har talt med en skovmand, der fortæller mig, at det er som at blive kvalt langsomt.

Nu skal der så flyttes/væltes ca. 70 granvoksne træer og plantes ca. 120 nye træer, fordi Bøgescenen skal flyttes ca. 35-45 meter således, at festivalen kan lukke yderligere 5000 besøgende ind. Begrundelsen er, som vi ser det »ellers kan vi ikke overleve«. Det er den samme klagesang, hver gang festivalen har ønsket nye erobringer i byen, og på trods af store millionoverskud hvert eneste år, så trues der sikkert med »lukning - eller vi flytter«, og så sidder Skanderborg byråd og ryster i bukserne, »for hvad gør vi så«? - »vi bøjer os«.

Det, der er lykkes for festivalen igennem alle de 40, år er sket efter det modsatte af salamimetoden. Festivalen er blevet tillagt skive for skive - tykkere og tykkere. Det paradoksale er også, at skivernes tykkelse, som godkendt af myndighederne, altid skæres tykkere af festivalledelsen, end godkendelserne tilskriver. Der er mange eksempler: en badebro med godkendte mål bliver af festivalen bygget lige lidt længere og lidt bredere end aftalt. Fredningsafstanden til søen er på 150 meter - og dispenseres af kommunen ned til 60 meter, men festivalen bestemmer sig for, at 30 meter må være ok. Det udløste dog i 2013-14 en bøde på kr. 10.000 - småpenge for at kunne få/tage sin vilje. I år kunne man oppe fra landevejen se, at nogle ting igen var fejlplaceret ift. søen, og det gjorde jeg (AN) opmærksom på. Så vidt vi er orienteret, blev der ændret lidt på opstillingen ved søbredden på Kærligheden - men vi er ikke overbeviste om, at alt er som det skal være.

I starten, for 40 år siden, var festivalen meget spændende, nyskabende, kreativ og fantastisk - nok også fordi festivalen eksisterede helt på Bøgeskovens - og naturens præmisser. Nu eksisterer Bøgeskoven og naturen helt og aldeles på festivalens præmisser, hvor grådigheden råder.