Åbenhed i forskellige udgaver - del 2

Udgivet:25. maj 2023, 10.17

Læsetid:2 minutter

Af Vagn Larsen. Deltagerlisten Nylandsvej 79, Silkeborg

POLITIK Efter sidste uges indlæg om åbenhed- eller mangel på samme - i Silkeborg Kommune (SK) er der sket en vis udvikling.

I mere eller mindre kronologisk orden:

Økonomi og Erhvervsudvalget (ØkE) vedtager - 15.05.23 - ganske diskret men dog åbent under punktet orientering:

»Økonomi- og erhvervsudvalget var enige om, at følgende kan optages som beslutningspunkt. Udvalget anmoder om, at det undersøges, om der er videregivet fortrolige oplysninger i forbindelse med sagen om Silkeborg Forsyning. Administrationen skal bruge eksterne til at undersøge sagen.

Administrationen anmodes om at lave en opgørelse såvidt muligt over tidsforbrug i forbindelse med sagsindsigter tilbage fra 1. januar 2018.«

Det er naturligvis altid interessant at vide, om nogen har overtrådt tavshedspligt og i så fald hvordan, men rigtig dramatisk blev det først, da referatet uddybedes i Midtjyllands Avis 20. maj.

En undersøgelse af eventuel overtrædelse af tavshedspligt falder tilbage på direktionsgangen selv. Det er både nemmere og billigere at benytte klart sprog end at »chikanere« byrødder med uklar politisk/administrativ kommunikation.

Forsyningens spekulationssag blev- ifølge Energiwatch 17. januar - forligt i efteråret 2022, hvad SK burde have meldt ud for længst.

Spændende bliver det om Energiwatch og Midtjyllands Avis også indgår i undersøgelsen med sigtedes rettigheder. Der tales jo om en mulig politisag. Tøhø.

Tidsrummet for opgørelsen over sagsindsigter - de folkevalgtes sidste mulighed for at bryde SK’s direktionsgangs kommunikationsmur - og prisen derfor, falder sjovt nok sammen med Peter Sig Kristensens indtræden i Byrodet.

Det er nok et tilfælde, men for god ordens skyld vil undertegnede fastslå, at det fordyrende element skyldes mangel på klar- og åbenhed på SK’s direktionsgang.

Peter Sig og andre skal ikke være spor flove over at bruge de nødvendige, til rådighed stående, midler.

16. maj afholdt ØkE så et nyt møde med flg dagsorden:

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.

2 (Fortrolig) Drøftelse og beslutning om initiativer vedrørende Silkeborg Forsyning.

3 (Offentlig) Underskriftsside.

Referatet af dette vil på et tidspunkt kunne læses i Midtjyllannds Avis.

På kommende møder under fortroligt vil den såkaldte kartelsag - omtalt i Energiwatch 24. april - blive behandlet. En anden slags »ulovlighed« end overtrædelse af tavshedspligten, der vel også bør undersøges eksternt.

Åben- og ærlighed varer længst.

Indlæser debat