Præmie til student for essay om corona

Jens Påske Klausens essay blev kåret til det bedste i en konkurrence på Handelsgymnasiet på College 360 i Silkeborg

Udgivet:01. juli 2021, 10.15

Læsetid:1 minut

Handelsgymnasiets rektor, Jens Ditlev Hansen, overrakte præmien på de 5000 kroner fra Mascot til Jens Paaske Klausen.

PRISUDDELING: »Hvad betyder coronakrisen for Danmarks økonomi og for den internationale økonomi« lød opgaven for årets essaykonkurrence på Handelsgymnasiet i Silkeborg.

Og det var en enig dommerkomité, der valgte Jens Påske Klausens essay som det bedste, og handelsgymnasiets rektor, Jens Ditlev Hansen, overrakte præmien til Jens Påske ved dimissionen.

Ved overrækkelsen sagde rektoren:

- Jens Paaske Klausen - tillykke med tildelingen af Mascot’s særlige præmie på kr. 5.000,- for »Hvad betyder coronakrisen for Danmarks økonomi og for den internationale økonomi«. Dit essay vandt konkurrencen med følgende begrundelse:

»Det har i år været en svær opgave at udpege en vinder, da der er kommet flere rigtig gode besvarelser, men en enig dommerkomité var enige om, at et essay skilte sig ud, og det var Jens Paaskes bud: »Rejsen gennem Coronakrisens økonomiske påvirkning af samfundet«. Under denne overskrift veksler han mellem det abstrakte og konkrete på en spændende måde, hvor han udnytter sin sproglige bevidsthed.

Han inddrager et citat fra en af de store filosoffer Lao Tzu : »En rejse på tusinde mil starter under dine fødder«, og det arbejder han videre på gennem hele essayet, og det er med til at sætte billeder på de økonomiske konsekvenser ved coronakrisen gennem genkendelige og relaterbare eksempler.

Der er brugt flere spændende citater i essayet, bl.a. en omskrivning af rapperen Kesi:

»Jeg har langt flere problemer end penge«, som henviser til manges situation lige nu.

Der er også mange henvisninger til den makroøkonomiske udvikling og hvilke problemer det giver en ellers stærk økonomi.

Alt i alt et rigtig spændende essay der fortjener præmien fra Mascot på de 5.000 kr.«

MTL