Svar til Nilsson: Vi skal opfylde miljømålene

Udgivet:22. juni 2022, 09.45

Læsetid:2 minutter

Af Lars Storgaard Borgmester i Favrskov (K)

STRYG I forlængelse af Bjarne Nilssons læserbrev bragt i Midtjyllands Avis 17. juni: Kære Bjarne.

Det er vigtigt i et levende og sprudlende demokrati, at holdninger kan brydes. Og det er vigtigt, at man som politiker skal stå på mål for sin gøren og laden. Så langt er vi enige.

Al debat skal baseres på en kobling mellem fakta og holdninger, og her synes jeg, at kæden hopper af i dit indlæg. For du tager mig til indtægt for en række forhold, der ikke har hold i virkeligheden.

Læs også
Lars Storgaard som Don Quixjote Lars Storgaard som Don Quixjote
Læs også:
Lars Storgaard som Don Quixjote

Favrskov Kommunes byråd har afleveret et høringssvar, som er fuldstændig i overensstemmelse med alle de andre høringssvar, som vi har afleveret på området i 2015, 2020 og 2021. I udkastet til vandplanperiode III undgår staten behændigt at forholde sig til problematikken omkring Tangeværket og Tange Sø, hvilket vi synes, at hverken naboer i området eller Tangeværket kan være tjent med.

At stikke hovedet ned i et strudsehul, parkerer bare problemet for en kort stund.

I vores hørringsvar til staten anbefaler vi derfor, at staten medtager og udpeger spærringen til indsats i vandområdeplan 2021-2027. På den måde siger vi ikke, at Tangeværket og søen skal fjernes - tværtimod. Vi anbefaler også, at staten hurtigst muligt får afklaret, om der kan og skal meddeles nye tilladelser efter gældende regler til driften af Tangeværket.

Jeg synes, at både Tange Sø, Tangeværket, lodsejerne og vores natur fortjener en ordentlig løsning

Jeg holder skam meget af Tangeværket og ønsker for dem, at de får vished om deres fremtid. Vi vil gerne beholde Tange Sø, og jeg holder selv meget af at bruge søens rekreative muligheder. Men jeg og resten af mine byrådskolleger er også opmærksomme på, at vi skal arbejde for at opfylde miljømålene i vandområdeplanerne for Gudenåen.

Derfor anbefaler vi, at man skaber en faunapassage som et langt eller mellemlangt omløb forbi Tangeværket og Tange Sø, således at størstedelen af søen bevares samtidig med at miljømålene i vandområdeplanerne for Gudenåen samt vandløbene op- og nedstrøms Tange Sø kan opfyldes - herunder fri passage for vandrefisk.

Læs også
Troværdighed og tillid Troværdighed og tillid
Læs også:
Troværdighed og tillid

Det er faktisk muligt at lave en ordentlig løsning, der kan tilgodese et skønt naturområde ved søen, naturtilstanden i Danmarks længste vandløb samt den grønne energiproduktion. Det korte omløbsstryg indeholder kun en fordel - det er væsentligt billigere. Men her er jeg af den opfattelse, at man også kan købe ind »for billigt«. Jeg synes, at både Tange Sø, Tangeværket, lodsejerne og vores natur fortjener en ordentlig løsning.

Afslutningsvis undres jeg over koblingen til Bjerringbro og Ulstrups fælles fjernvarmeselskab Gues og den underliggende tone om, at jeg modarbejder dem? Jeg håber da meget på en effektiv og grøn energiforsyning - og selvom jeg har en række ejendomme i forsyningsområdet nærer jeg håbet på alle forbrugernes vegne. Derfor vil jeg da se frem til, at vi i byrådet skal behandle projektforslag fra Gues.

Indlæser debat