Dæmp trafikken på Nørreskov Bakke

16. juli 2020, 11.43

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TRAFIKSTØJ Hjemkommen efter ferie konstaterer jeg, at der har været indkaldt til møde på Nørreskov Bakke vedrørende trafik- og støjproblemer. Til stede var beboer på og omkring Nørreskov Bakke samt et medlem af plan- og vejudvalget som repræsentant for Silkeborg Kommune.

Og i den anledning vil jeg gerne give en kommentar med: Støjen er tiltaget meget, efter at vi fik motorvejen, og specielt det sidste år. Til tider kan vi på vejen ikke føre en normal samtale på grund af støjen fra bilerne, man skal hæve stemmen for, at modparten kan høre, det man vil sige. Det vi sige, at man har et støjniveau på over 60 db på vejen, eller sagt med andre ord, 2 gange så meget så meget, som der står i Miljøstyrelsens vejledning. Da jeg kom til Silkeborg for 48 år siden, var trafikken ikke i det omfang, som vi ser i dag, kun få biler i timen. Den større trafik havde man i sinde at lede uden om Nørreskov Bakke. Først senere byggede man Nordre Højmarksvej og samtidig kom Miljøstyrelsen med en anbefaling på en støjgrænse på 40 db i dagtimerne. Det er på den baggrund, vi kom til at bo her, og vi skal ikke acceptere, at der ikke bliver taget hensyn.

Men det forekommer noget besynderligt, at man lader en hovedvej gå igennem et villakvarter, enhver ansvarlig politiker må da kunne indse, at det kan man ikke. Hovedvejen bør ende på toppen af Nørreskov Bakke; ligesom ærinde kun må tillades. Ændringen af støjforholdene på Nørreskov Bakke kan sagtens gennemføres, hvis politikerne har den fornødne indsigt og vilje, og faktisk også så det ikke koster meget.

Støj er ifølge WHO farlig for mennesker, det kan give alvorlige skader på mennesker, og man skal absolut ikke finde sig i, at den bare stiger omkring en.

Jeg kunne forestille mig, at politikerne nu kunne påstå, at de angivne støjniveauer kun gjaldt for nye villakvarterer, og at man kan feje kritikken af på den måde; men ejeren af vejen skal også opfylde Planlovens krav og afhjælpe støjgener.

For at have et godt udgangspunkt synes jeg, at støjen skal måles en dag, hvor den er repræsentativ, så man har et fornuftigt grundlag at diskutere ud fra. I forbindelse med anlæggelse af motorvejen skulle der være lavet nogle beregninger efter Planloven om det kommende støjniveau. Endelig må der være nogle målinger dengang, man byggede rundkørslen Nørreskov Bakke/ Nordre Højmarksvej. Hvad sagde de?