Kampen for skolen - fra 1849 til 2021

Udgivet:16. juni 2021, 11.58

Læsetid:2 minutter

Af Birgit Liin Borgmesterkandidat og medlem af Favrskov Byråd for Venstre

FOLKESKOLEN Grundlovens § 76 giver alle børn ret til gratis undervisning i folkeskolen, og samtidig har forældrene frihed til at vælge den undervisningsform, der passer den enkelte bedst.

Allerede i forbindelse med juni-grundloven i 1849 diskuterede man forældreansvaret over for statens opdragelse af børnene. Man debatterede dannelses- og oplysningsidealet over for folkeskolen som afrettelsesanstalt. Og man diskuterede, om retten til frit skolevalg skulle gælde for alle, eller om de fattiges børn skulle have pligt til at gå i folkeskole, mens de rige kunne vælge selv. Disse temaer er stadig aktuelle.

Venstre arbejder generelt for frihed til at vælge den skoleform, som forældrene ønsker, og friheden skal gælde for alle, ikke kun de rigeste
Birgit Liin (V)

Børnene er forældrenes ansvar, og kommunen skal ikke fratage forældrene ansvaret, men selvfølgelig gribe ind, hvis ansvaret ikke magtes. Det lykkedes at få dette skrevet ind i den kommunale børne- og ungepolitik, mens det ikke lykkedes at få forældreansvaret grundlovsfæstet i 1849.

Venstre i Favrskov arbejder for et dannelses- og oplysningsideal med udgangspunkt i det grundtvigianske tankegods, hvilket genfindes i kommunens børne- og ungepolitik. Skolen skal ikke være en afrettelsesanstalt, som opdrager elever til at passe ind i systemet og blive lydige skatteborgere. Derimod handler dannelsen om, at vi som mennesker skal vide nok om verden, os selv og vores medmennesker til at kunne træffe egne livsvalg. Det er en liberal sejr, at dannelsen står så centralt i den kommunale politik. Sådan skal det blive ved med at være.

Venstre arbejder generelt for frihed til at vælge den skoleform, som forældrene ønsker, og friheden skal gælde for alle, ikke kun de rigeste. Derfor er det stærkt beklageligt, at Socialdemokratiet ønsker gøre det dyrere at vælge en friskole. Det skaber sociale skel - ligesom det var tilfældet med den første grundlov i 1849, hvor friheden kun gjaldt de rige forældre.

Venstre i Favrskov ønsker endvidere frihed for folkeskolerne til at udføre kerneopgaven. Væk med elevplaner i mærkelige systemer, som tager lærernes tid. Væk med dokumentation for dokumentationens skyld. Til gengæld ønsker vi fagligt stærke folkeskoler. Vi kæmper for skolen, for friheden og ansvaret. Ingen af delene kan tages for givet.