Lysbrovænget, Langdalsparken, Buskelundvænget - tak for jeres kampe

14. september 2021, 12.49

Foto: Martin Ballund

NATUROMRÅDER Kalder borgerne på Lysbrovænget, Langdalsparken og Buskelundvænget.

I har alle oplevet inden for denne byrådsperiode, at naboområderne til jeres hjem er blevet berøvet de naturværdier, I har været glade for. Det gælder uanset, om naturen hos naboen så har været tilgængelig på gåben eller bare har været en del af udsigten, I har nydt.

Senest var det Buskelundvængets beboere, som måtte lide den tort at se et eng- og skovområde forvandlet til monotont byggeri. Før det var det den lille skov med indlagt lysning, hvor børnene, ægtefællen eller hunden kunne luftes, som blev forvandlet til punkthuse ved Lysbrovænget. Og endnu før det var det så skovområdet ved Langdalsparken i Sejs-Svejbæk, som fik den store tur, før Birchen tog over fra de tidligere træer på området.

Så tag det med meget mere end et gran salt, når de nu priser egne ønsker for den bynære natur

Peter Sig Kristensen (EL)

Vi, der kerer os om den bynære natur, føler med jer. Samtidig kan I - måske - trøste jer med, at den modstand, I fandt frem i jeres lokale kampe mod byggeri i stedet for bynær natur, har gjort en forskel.

Måske gør det en forskel for naboerne på Bragesvej, som er seneste eksempel på tendensen. Her vedtog mine kolleger i Klima- og Miljøudvalget for en måneds tid siden, at et §3 område skulle ryddes og erstattes af boliger, men de har nu samlet sig om læserbreve, aktindsigter, henvendelser til politikere og til klagenævn. Inspireret af jer.

Måske de kan lykkes med deres kamp for naturen, fordi de står på skuldrene af jer?

Sagen om fredskoven mellem Balle og Buskelund peger for eksempel også i den retning. Vi kan også håbe, at et af de sidste grønne åndehuller i Alderslyst, det grønne areal ved krydset Borgergade og Sølystvej, ikke bliver overtaget af endnu flere punkthuse med sø-kig for de få og ressourcestærke.

Så tak for jeres kampe til jer.

Til alle jer andre: det her er valgkamp, og det står jeg gerne ved. Alle borgere skal således vide, at de eneste garantier i Silkeborg Kommune for den bynære natur gives af kun et parti i byrådet. Alle de nuværende andre partier i byrådet har svigtet hver gang, der er besluttet indgreb i den bynære natur. Sejs-Svejbæk, Lysbro, Buskelund, Hvinningdal.

Så tag det med meget mere end et gran salt, når de nu priser egne ønsker for den bynære natur.

Vi politikere skal i nutid ikke alene bedømmes på vores ønsker til fremtid, men også på vores handlinger i datid.

Indlæser debat...