Kirkebys hukommelse står i Silkeborg

Med en bevilling på 500.000 kroner er Museum Jorn ved at få et overblik over Kirkebys enorme arkiv

23. januar 2020, 19.00

Per Kirkebys arkiv omfatter mellem 12.000 og 15.000 værker og dokumenterer hele Kirkebys kunstnerisk produktion, fortæller museumsdirketør Jacob Thage. Foto: Jakob Stigsen Andersen

KUNST Kort tid inden sin død i 2018 forærede Per Kirkeby sit enorme arkiv og bibliotek til Museum Jorn.

Siden har det taget det meste af et år bare at få et nogenlunde overblik over det meget omfattende materiale, efter Silkeborg Kommune sidste år bevilgede en halv million kroner til registrering og bev...