Styrk velfærden for børn og ældre

21. maj 2019, 12.49

VELFÆRD I socialdemokraternes nye velfærdsudspil stilles der krav om, at der skal følge penge med fra staten til kommunerne når antallet af ældre og børn vokser. Det vil mange nok synes er en selvfølge, men det er slet ikke sket i tilstrækkeligt omfang i den nuværende regerings tid ved magten.

Ikast-Brande kommune, og med den mange andre, kæmper hvert år med at få budgetterne til at hænge sammen. Men det har ikke været muligt uden massive besparelser på velfærdsområderne. På både ældre og børneområdet er der blevet sparet store millionbeløb.

I kommunens budget er der, med de forudsætninger den nuværende regering har meldt ud, lagt op til at Ikast-Brande kommune også i de kommende år skal spares store millionbeløb på velfærd.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Ikast-Brande byråd har vedtaget en økonomisk politik, der kun fremskriver udgifterne til børn og ældre med 50% i stedet for 100%. Derudover vil de tre partier benytte provenuet til en byrådspulje, som ingen vil fortælle, hvad skal bruges til.

Det viser tydeligt, at der ikke er sammenhæng mellem de pæne ord om velfærd til børn og ældre, og den reelle politik der føres af de borgerlige partier - hverken i Ikast Brande Kommune eller på Christiansborg.

Det kan undgås, hvis der, som vi socialdemokrater foreslår, afsættes og tilføres kommunerne de penge som der reelt behøves, for at klare udfordringen med det stigende antal ældre og børn. Der er derfor brug for en ny økonomisk politik, der sikrer en høj kvalitet i omsorgen og pleje til børn og ældre.