194 patienter kan søge erstatning for benamputationer

Udgivet:30. november 2022, 12.26

Læsetid:1 minut

- Det er godt at speciallægerne nu er i mål med at gennemgå amputationsforløbene for os. Jeg håber, at det er med til at minimere patienternes usikkerhed, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

2 måneder siden

Eksterne speciallæger er nu i mål med at gennemgå 2.226 benamputerede patienters journaler for Region Midtjylland

Efter en uvildig gennemgang af 2.226 benamputerede patienters journaler fra en 10-årig periode i Region Midtjylland er status, at 194 patienter vejledes i at søge erstatning.

Alle levende patienter er nu vejledt direkte. Efterladte vejledes via afdødes bobestyrer, og hovedparten har fået besked.

Om patienter eller efterladte har ret til erstatning, afgør Patienterstatningen. Først når alle anmeldte sager er afgjort, kender regionen det samlede omfang af erstatninger til benamputerede.

- Det er godt at speciallægerne nu er i mål med at gennemgå amputationsforløbene for os. Jeg håber, at det er med til at minimere patienternes usikkerhed, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

De i alt 2.226 patienters amputationsforløb er gennemgået efter en ekstern analyse i maj fortalte, at op til 47 midtjyske patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres benamputation.

- Tallet 47 fra den oprindelige analyse er der ikke belæg for. Hverken i vores journalgennemgange, i kvalitetsdata eller i RKKPs nationale analyse fra august, der inddrog flere data end den første analyse. Men sagen har kastet lys på et område af sundhedsvæsenet, som tydeligvis trænger til et løft. Derfor er vi nu i gang med at sikre bedre behandling, siger Anders Kühnau.

Regionsrådet har i år øget kapaciteten til karkirurgisk behandling, vedtaget en langsigtet udviklingsplan og i Budgetforliget for 2023 afsat 20 mio. kr. til at styrke karkirurgien og 5 mio. kr. til forebyggende tiltag.

Indlæser debat