Midtjyske Meninger: Byens træer

Udgivet:25. maj 2022, 11.14

Læsetid:3 minutter

Af Kim Dyrholm. Silkeborg Indehaver af Facebook-debatisden VisionSilkeborg.dk

Silkeborg er begunstiget med masser af natur og træer langt ind i bykernen. Det er helt sikkert en del af årsagen til det positive omdømme Silkeborg har - som beskrevet i Midtjyllands Avis’ »Strøtanker« for et par uger siden, så har nok næsten alle os, der bor her, fået en kommentar om vores dejlige natur, når man siger, at man bor i Silkeborg.

Og at naturen i sig selv består af mange træer, skal vi nok sætte stor pris på, for der er ikke meget interesse for at plante nye træer fra kommunal side. For et par år siden, da man fældede de mange flotte træer ved Søndertorv, for at lave Danmarks mest overflødige 50 meter busbane, blev der i Midtjyllands Avis af Silkeborg Kommune lovet, at man ville genplante træer i midterrabatten. Det er aldrig sket.

Senest har man lavet det ret underlige vejforløb syd for baneoverskæringen, og her var der også i visualiseringerne vist, at der skulle plantes træer i begge sider af Frederiksberggade mellem banen og Circle K - det er heller blevet til noget.

På samme måde var der også vist træer i visualiseringerne af rundkørslen på Lyngbygade ved Rema 1000, og der skulle også være en lille park med bænke på det hjørneområde, som nu sammen med rundkørslen ligger som uplejet brakmark.

Også flere af vores alléer lider af mangel på træer, trods allé ifølge ordbogen betyder »vej eller gade med træer plantet langs begge sider«. Vester Allé er en af de etablerede alléer uden træer, men sandelig, om man ikke også i plan- og vejudvalget finder på nye alléer, uden at følge det op med plantning af træer. Eriksborg Allé er ét eksempel, og så sent som i marts godkendte man Nebel Allé som nyt navn i Eriksborg-kvarteret uden at betinge, at der plantes træer.

Men der er rigtig god plads mange steder til at få flere træer ind i bybilledet - for eksempel langs ringvejene og langs flere indfaldsveje. Jeg har før efterlyst, at vi får en decideret »træpolitik«, som flere andre byer har – i for eksempel Aarhus skal der plantes to træer, hver gang byudviklingen kræver at et træ fældes. Alene på grund af Søtorvet og Søndertorv, er man derfor i Silkeborg flere hundrede træer »bagud«.

Også langs Nordskovvej, er der god mulighed for nye træer på nogle af de store skråninger, der er opstået, så stierne i skoven skærmes bedre fra vejen. Måske man endda kan få en naturlig beplantning mellem stien og vejen, der vil være kønnere at se på, end den bombastiske pileflet-støjdæmpning, der er sat op langs den nordlige linje ...

Det vil også være en gevinst for Silkeborgs store vækst, hvis de mange private boligudviklere blev pålagt at plante x antal træer pr. bygget boligkvadratmeter. Det tager mange år for træer at blive store og »naturlige« i bybilledet, og vi bør have så meget respekt for de kommende generationer, der skal vokse op i dejlige Silkeborg, at vi nu tage spaden i hånden, og får plantet nogle af alle de lovede træer, så Silkeborg forbliver kendt for sin dejlige natur.

Indlæser debat