»Det vilde vesten«: Rystende forløb af byggesag i Virklund

21. juni 2021, 13.13

Foto: Martin Ballund

DISPENSATIONER Hvor er det sørgeligt, at embedsmændene i Team Byg efterlader et indtryk af lemfældig, arrogant sagsbehandling, hvor man hverken lytter og analyserer, eller prioriterer at tage hånd om borgerne og deres velfærd.

Som en af beboerne i nabolaget til det meget omstridte byggeri, planlagt i 2 fulde etager, vil jeg med dette skrift kommentere et rystende forløb med Team Byg i Silkeborg Kommune. En sag som til sidst fik den udgang, at et enigt politikerudvalg gav naboerne ret i, af det ikke er rimeligt, når en enkelt bygherre får dispensationer i en lind strøm for regler i lokalplanen, som andre i samme område har brugt masser af arkitekthonorar og omtanke på at efterleve.

Vores første indsigelse blev afsendt i november 2020 og lå ubehandlet hen indtil tredje henvendelse /rykker den 7. marts, hvor Team Byg endeligt reagerede med en telefonisk henvendelse til mig og en nabo. Det videre forløb var præget af manglende engagement og undersøgelse af vore klager. Vi blev først midt i maj tilbudt et digitalt »dialogmøde«, som bar mere præg af manipulation med borgerne end dialog. Desuden et møde, som f.eks. ældre i området kunne være afskåret fra at deltage i grundet manglende erfaring med denne mødeform.

Jeg - som bor i anden række og har et helt almindeligt parcelhus i en etage - og andre har følt os oversete og overhovedet ikke hørt af en forvaltning, som har begået procedurefejl. Man har »glemt« at sende byggesagen i nabohøring og dermed fremstået inkompetent og arrogant. Sidst men ikke mindst er Team Byg ansvarlig for, at en familie (nemlig bygherrens) er blevet katastrofalt vildledt i stedet for vejledt. Det er en skandale, at bygherren skulle komme så langt og bruge så mange spildte timer på et byggeri, som han slutteligt - ifølge. udtalelser i Midtjyllands Avis - må rive ned igen.

Det er derfor ligeledes også forvaltningens fulde ansvar, at der naturligvis er opstået nabo-uoverensstemmelser under vejs. Jeg kan som en af de involverede naboer skrive under på, at INGEN naboer har ønsket, at bygherren og hans familie skulle havne i denne situation. Byggeriet skulle nemlig aldrig have været påbegyndt i den form, som det blev tilfældet. Jeg og andre i nabolaget er rystede over den mangelfulde sagsbehandling fra forvaltningens side. Heldigvis havde skarpsindige beboere i området sat sig grundigt ind i de over 800 siders dokumenter (en helt umenneskelig opgave at klare ved siden af job og dagligdag), og derfor kunne vi også med stor lettelse konkludere, at et enigt politikerpanel endte med at give os medhold i sagens helt urimelige forløb.

En sag på Vesterlundvej er nu blevet vundet, men andre lignende sager ligger og ulmer rundt om i byen. Hvad er mon formålet med, at ansatte i forvaltningen, er med til at trodse de bestemmelser og regler som er lavet med det formål at sikre borgernes velfærd?

Marianne Gorridsen

Man har fra forvaltningens side også helt uden forudgående analyse udtalt til MJA, at »der jo ikke er nævneværdige indsigtsgener«!? Fra den planlagte bygnings veranda i 1. sals højde ville man kunne kigge direkte ned på flere af vore terrasser, og desuden i mit eget tilfælde også direkte ind i mit soveværelse.

Jeg kunne jo også selv havde antaget den holdning, at mit eget hus ville stige væsentligt i værdi, hvis jeg fik lov at bygge en ekstra fuld etage med udsigt på, men skal alting da handle om profitmaksimering af grunde i nærheden af Thorsø? Hvad med at inddrage begreber som trivsel og hensynsfuldt naboskab.

Hvor mange af denne slags sager skal vi stå model til i Silkeborg, før nogen tager stilling til, om vi mon får den rette ledelse af Team Byg i vores by? Er det OK at tildele dispensationer med rund hånd i rigtigt mange byggesager, ikke blot i parcelhuskvarterer, som i nævnte tilfælde på Vesterlundvej, men tilsyneladende også i nye lejlighedskomplekser. Man kan som tilskuer desværre tvivle meget på, om ordet »trivsel« overhovedet er en del af byplanlægningen i Silkeborg.

En sag på Vesterlundvej er nu blevet vundet, men andre lignende sager ligger og ulmer rundt om i byen. Hvad er mon formålet med, at ansatte i forvaltningen, er med til at trodse de bestemmelser og regler som er lavet med det formål at sikre borgernes velfærd?

Når kommunen taber en sag, så er det borgerne, der betaler for, at der bliver ryddet op.

Læs også
Husejer i Virklund må ikke bygge i to etager
+Abonnement
Læs også
Forvaltning erkender fodfejl i byggesag: Men forsvarer byggeri i to etager
+Abonnement
Læs også
Byggesag er endt i hårdknude: To etager splitter boligområde
+Abonnement

Når man som borger taber, fordi man generelt har en meget lille chance for at forstå og kæmpe mod forvaltningen, så er følgerne desværre triste, frustrerede borgere, som i den grad føler sig overkørte og fuldstændigt sat til vægs. Det ville være langt bedre, om man havde en forvaltning, som på FORHÅND ansvarligt og kvalitetsbevidst undersøgte sagens rette sammenhæng, så man føler sig set, hjulpet og taget hånd om som borger, og så borgernes skattekroner ikke skal bruges til at udbedre embedsmændenes fejl.

Må vi bede om lidt borgeromsorg i Silkeborg Kommune, tak,

Indlæser debat...