Vi skal passe på de få bevaringsværdige bygninger i Silkeborg

17. februar 2020, 13.21

Foto: Martin Ballund

BYUDVIKLING Der har i den senere tid været debat omkring udvikling af Silkeborg, nærmere forstået Silkeborg by. Der har i den forbindelse gentagne gange været rejst kritik af de holdninger og indvendinger, som modstanden til enkelte lokalplaner har. Som eksempel kan nævnes justitskvarteret. Her har der rejst sig en modstand imod fjernelse af to historiske bygninger.

Det antydes derfor, nogle gange implicit, at kritikerne af nedrivningerne således skulle - og må - være imod udvikling. Et ræsonnement som er så tåbeligt, at kun kritikerne selv kan forstå det ...

Endvidere prøver man at nedgøre modstanden med usaglige og nedladende kommentarer ... De samme kredse bør nok også kigge indad. De mangler stadig at begrunde, hvordan det tjener almenvellet bedst at nedrive historiske bevaringsværdige bygninger, og erstatte dem med etagebyggeri?

Dommerboligen, den gamle politimesterbolig, samt politistationen, det vi kalder justitskvarteret, stammer tilbage fra 1880 og 1888 samt 1919. Førstnævnte to bygninger er klassificeret af Slots- og Kulturstyrelsen som 4, og stationen som 3 ud fra en skala med 9 som det dårligste. Således formuleret:

»Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags«.

Faktisk forholder det sig således, at ud over kun fire fredede: Det gamle Rådhus, Hovedgården, vandtårnet og jernbanebroerne, er der omkring 50 bygninger klassificeret som 3. Heraf er en væsentlig del gamle villaer. Et par enkelte i klasse 2 ... Så at påstå, at Silkeborg har mange gamle bevaringsværdige bygninger, og man dermed med god samvittighed sagtens kan rive justitsbygninger ned, og er erstatte dem med etagebyggeri - det er nok at tage munden for fuld!

Denne bevarelse er bl.a. de radikale, med formanden for kulturudvalget Johan Brødsgaard, tydeligvis ikke enig i. Men ser dem hellere erstattet af etagebyggeri, og gerne så højt som muligt. Den holdning har man naturligvis lov at have. Men jeg er da yderst betænkelig ved, at han sidder som formand for kulturudvalget!

Til gengæld er det glædeligt, at de konservatives Martin Jacobsen, har ændret holdning, og således også går ind for en samlet bevarelse af de historiske bygninger, og dermed har medvirket til at åbne op for nye muligheder. Det sammenholdt med nogle politiske signaler, og nogle kommentatorer, giver anledning til forsigtig optimisme.

Der er allerede fra flere sider kommet forslag til lokaleudnyttelser. Og »Skøn på Silkeborg« har endvidere fremlagt et visuelt forslag. Der er derfor al mulig grundlag for at arbejde videre med en samlet løsning for området, som også inkludere de bagvedliggende gamle villaer. Silkeborg er en ung by med få fredninger og bevaringsværdige bygninger.