Ældreplejen: Man undres!

14. maj 2021, 12.25

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BESPARELSER Min svigermor har gennem de sidste 9 måneder været boende på Karolinelundscentret i Gjern, og det er både hun og vi glade for. Men sjovt nok, opstår der altid et og andet ved et sådant ophold.

Hvorfor er det så lige, at politikerne ikke kan finde ud af en gang for alle, at få bevilliget penge til de ældre, således at der ikke altid skal være besparelser?

Ejvind K. Svejstrup

Det er som ved andre ældrecentre i Silkeborg kommune et leve og bo center, hvor hver afdeling har deres eget køkken, hvor man til daglig kan opleve det, at der bliver lavet mad på stedet og duften af dette. Sådan var det tænkt, men der er fire afdelinger, hvor det allerede fra opstarten af to demensafsnit blev besluttet, at lægge de to afsnit sammen, men med kun en køkkenansat. Der er derudover to almindelige afsnit, der hver har deres køkken med en køkkenassistent. Alle køkkenansatte er på deltid ( 34 timer ).

Nu har man så besluttet, efter besparelseskrav fra ældre- og sund-hedsudvalget, at endnu et køkkenafsnit skal nedlægges, således at hvert køkken skal lave mad til to afdelinger. Som følge af dette skal en af køkkenassistenterne fyres eller overflyttes til andet center - alternativt skal de tre, der nu er ansat, gå ned i tid (til 20 timer). Det kan man så undre sig over, men udvalget har som bekendt kørt med underskud i snart mange år i forhold til bevillingen.

Hvorfor er det så lige, at politikerne ikke kan finde ud af en gang for alle, at få bevilliget penge til de ældre, således at der ikke altid skal være besparelser?

I samme spare-runde er det besluttet, at beboerne på plejecentrene kun skal have gjort rent en gang hver tredje uge. Hvem vil nøjes med det i private hjem, og i disse coronatider, hvor alle snakker om ekstra hygiejne?

Men tilbage til madordningen. Når vi ser på min svigermors betaling for mad, så betaler hun kr. 3.759 månedlig. Ved forespørgsel på Karolinelundscentret, har jeg/vi fået oplyst, at der er kr. 1800 fra hver beboer, som køkkenpersonalet kan bruge til mad.

Så spørger jeg, hvad »går« resten af beløbet - kr. 1959 - til? Administration? Det kan vel ikke gå til aflønning af køkkenpersonalet eller for den sags skyld plejepersonalet (sidstnævnte sørger jo for bespisning af beboerne i weekenden. Dette samtidig med, at der møder færre på arbejde).

Jeg og min familie er spændt på at høre fra de ansvarlige politikere, hvordan dette regnestykke »hænger sammen«.