De ældre har - naturligvis - krav på valgfrihed

Udgivet:23. september 2021, 12.16

Læsetid:2 minutter

Af Charlotte Green og Lars Storgaard På vegne af den konservative gruppe i Favrskov Byråd

ÆLDREPOLITIK I Det konservative Folkeparti tror vi på, at alle mennesker skal have frihed til bestemme i deres eget liv. Bestemme, hvornår de vil i bad, have gjort rent, spise, købe ind eller gå en tur. Det gælder selvfølgelig også mennesker, der af den ene eller anden grund, ikke kan klare sig selv. Vores lovgivning giver ældre ret til selvbestemmelse og værdighed. Derfor skal kommunen sørge for, at alle vores ældre oplever netop den frihed. Det arbejder vi utrætteligt for. For os er valgfrihed og værdighed helt afgørende værdier, som vi vil fortsætte kampen for. Vi ønsker hjemmeplejen ændret fra minuttyranni for borgere og medarbejdere til reel omsorg og tryghed for vores ældre.

I budgetforhandlingerne slap ældreområdet uden om egentlige nedskæringer, det ville have gjort ondt på et område, som allerede er under økonomisk pres. Så det er vi glade for. Men vi havde ønsket os lidt mere i forhandlingerne. Nemlig at klippekortordningen blev udvidet, så der blev endnu mere plads til netop det frie valg og selvbestemmelse. Retten til at bestemme over sit eget liv. Men desværre ville flertallet ikke det.

Vores lovgivning giver ældre ret til selvbestemmelse og værdighed. Derfor skal kommunen sørge for, at alle vores ældre oplever netop den frihed
Charlotte Green og Lars Storgaard (K)

Det havde ellers ikke kostet noget. Der er nemlig to puljer i kommunen, der giver de ældre ekstra tid til pleje. Den ene er klippekortordningen, hvor den ældre bestemmer, hvad tiden skal bruges til, den anden er en anden ordning, hvor kommunen er med til at bestemme over tiden. Vi synes den ældre skulle bestemme over hele tiden, så der var mere frihed til at levet det liv, som man selv ønsker. Det også fjollet at administrere to ordninger, så vi ønsker at alle pengene bliver lagt i klippekortordningen. Det ville give klart mere frihed og selvbestemmelse til den enkelte ældre.