DET ER DIT VALG - KV21

Psykiatri: Vi skal gøre det bedre

8. oktober 2021, 12.07

PSYKIATRIPLAN Vi står med store udfordringer på psykiatriområdet. I Danmark får hver tredje af os på et tidspunkt i livet en psykisk sygdom. Hvert år har mere end 700.000 voksne symptomer på det. Og i hver eneste skoleklasse sidder der et eller to børn med så store psykiske problemer, at de har brug for professionel hjælp. Netop børn og unge er særligt udsatte. Psykisk sygdom rammer ofte første gang, når man er barn eller ung. Det kan trække negative spor gennem hele livet.

Lige nu er der mange drøftelser vedr. regeringens kommende 10 års plan for psykiatrien.

Jeg mener, det er vigtigt, at der vil være følgende fokusområder i den kommende psykiatriplan:

- Psykiatrien skal prioriteres, så det både kan ses, høres og mærkes i praksis. Området har været underprioriteret i årevis.

- Psykiatriplanen skal ligestille somatisk (fysisk) og psykisk sygdom.

- Der skal være fokus på det »hele menneske«.

- Der skal være opmærksomhed omkring familie og netværk, sådan de også har mulighed for at få hjælp.

- Det er vigtigt, at der kommer flere ressourcer, så flere kan hjælpes hurtigere.

- Psykiatriplanen skal sætte fokus på børn og unge. Det er vigtigt, at børn og unge trives i både skole og i fritiden.

- Brugen af tvang skal nedbringes.

- Øget undervisning af personalet og brug af en tilgang med »laveste konfliktniveau« skal udbredes.

- Der skal være en øget inddragelse af pårørende og netværk.

- Vi skal samarbejde bedre på tværs af behandlingspsykiatrien (regionen) og socialpsykiatrien (kommunen).

- Der er brug for, at der efter udskrivelsen fra psykiatrien er nogle særlige tilbud til de mennesker, som er i medicinændringer, og som ikke er raske nok til at være i egen bolig eller på botilbud. Det skal være nogle boformer, hvor der er tilknyttet behandlingsansvarlige læger/psykiatere.

Jeg glæder mig over, at der er kommet fokus på psykiatrien, og det glæder mig at 10 års planen er undervejs.

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat