For meget støj i midtbyen

8. august 2019, 09.56

LARM Støj kan defineres som uønsket lyd. Støj er ofte unødig. For eksempel er støj fra hurtige biler og motorcykler vel kun til fornøjelse for førerne af disse køretøjer, men vel helt unødig og måske skadelig for alle andre. Støjen fremkommer i alt væsentligt som følge af førernes adfærd (her kommer jeg). I visse tilfælde kan støj fra nogle af disse køretøjer sammenlignes med et tordenbrag.

Som unødig støj kunne også nævnes afffaldstømning kl. 6.00 ved hjælp af helt utrolig støjende teknologi. Endvidere nedramning af over 3000 betonpæle, hvor det tidligere har været nævnt at de kunne bores ned.

Hvor er hensynene til den eksisterende befolkning. Er alt styret af, hvad der er flest penge i?

Støj kan være skadelig for hørelsen. Støj kan være skadelig for helbredet i øvrigt. For eksempel blodtryk og psyke.

Skadelig og unødig støj skal ifølge flere miljølove bekæmpes.

Støj kan i lighed med kemisk forurening anses for miljøforurening.

Spørgsmålene må nu være:

Kan/vil kommunen gøre noget?

Kan/vil politiet gøre noget?

Kan/vil andre gøre noget?

Hvis svarene er nej må det jo være en accept af de nuværende forhold.

Er der håb forude?

Problemerne understreges ekstra af at der er udsigt til endnu flere af ovennævnte køretøjer og til endnu flere støjplagede boliger i området. Og måske også flere turister, som vel næppe nyder det høje støjniveau.