Biodiversitet og CO2-udledning

2. oktober 2020, 12.44

KLIMAET Den 8/9-20 skrev Mira Issa Bloch, byrådsmedlem for Alternativet i Skanderborg kommune et absolut højaktuelt indlæg i Midtjyllands Avis. Citat: »I Alternative ser vi klima- og miljøkrise som den største og vigtigste udfordring, vi har både globalt, nationalt og her i Skanderborg. Alternativet vil i de kommende budgetforhandlinger kæmpe for, at vi får et klart fokus på biodiversiteten i Skanderborg«

Denne udtalelse er blevet det nye konsensus, nemlig at biodiversitet og bæredygtighed er det samme som klimapolitik ... hvad jeg nu mener faktuelt er forkert!

Desværre er kampen for forbedring af både biodiversitet og bæredygtighed kommet i anden række, økonomisk såvel som meningsdannende. Bekæmpelsen af klimaændringerne er i dag blevet en religion med dertil hørende dogmer og disciple. Klimatismen, som jeg her vil kalde den, er måske den i dag den største religiøse bevægelse over hele jordkloden! Klimatismens største dogme er Den Store Satan, CO2.

Desværre er kampen for forbedring af både biodiversitet og bæredygtighed kommet i anden række, økonomisk såvel som meningsdannende. Bekæmpelsen af klimaændringerne er i dag blevet en religion med dertil hørende dogmer og disciple.

Tom Nordby

Personlig er jeg vokset op i et kristent hjem med godhed og kærlighed som den bærende bjælke. Min religion kostede ingenting ... men den gav mig et håb og en tro på, at noget var ventet. Klimatismen derimod forsøger at tage kontrol overalt, det være sig økonomi, klima, infrastruktur, biodiversitet, bæredygtighed, madvarer osv. osv. Som en kuriositet til »madvarer« skal her nævnes hvad lederen af FN’s klimapanel IPPC, Christina Figueres sagde forud for Parisaftalen i 2015: »Hvad om restauranter indenfor 10-15 år begynder at behandle kødspisere på samme måde, som rygere nu bliver behandlet! Hvis de gerne vil spise kød, må de gerne gøre det udenfor!«

Bekæmpelsen af udledning af CO2 koster ufattelig mange penge!

Norge, vore rige nordiske brødre, har i flere år forsøgt sig med diverse projekter dertil .... Dog skal siges, at Norge har mange penge ... og de har råd til at eksperimentere med forskellige tiltag. Dertil bliver de også set på af andre nationer som CO2-bekæmpelsernes duks, med lille Danmark på andenpladsen!

Jeg foreslår nu, at vi lader nordmændene bruge af deres oliefond ... og lad os hellere være fornuftige og passe på vores penge til de syge, gamle og udslidte, økonomiske tiltag til vores natur ... til fremme for biodiversiteten!

I 2010 udarbejdede FN 20 målsætninger for 2020 for at styrke biodiversiteten. Store ord fra FN, men desværre som altid var disse ord tomme »trusler« og ingen gennemslagskraft globalt set! I en netop offentliggjort rapport fra FN er ingen af målene fra 2010 nået. Bestande går ned, arter dør ud!

Der siges, og dokumenteres, at der er klimaforandringer i dag. Personlig er jeg meget enig i dette konsensuspanel. Der er klimaforandringer på vej ... blot er der stor enighed blandt tusinde klimaforskere, der siger den menneskeskabte del nærmest ingen betydning har. Den mest kendte af disse er måske den amerikanske atomfysiker Richard Siegmund Lindzen!

CO2-koncentrationen i atmosfæren har faktuelt en lille betydning for den temperatur-variation, vi kan se over de sidste 10, 100, 10.000 og 100.000 år.

Derudover stiger CO2-koncentrationen ikke før temperaturstigninger, men efter!

Til sidst vil jeg give vores statsminister Mette Frederiksen stor cadeau for sin holdning til klimahysteriets dogmepolitik. I et nylig afholdt møde i Grønt Erhvervsforum sagde hun klart fra, at den nuværende programmerede omstilling vil få voldsomme økonomiske konsekvenser, hvis man ikke afventer ny teknologi. Dette er cost-benefit-analyse, der viser, at vi anvender vore penge forkert!

Jeg tror Mette Frederiksen har set Kejserens nye Klæder!

CO2 er ikke giftig eller skadelig for miljøet. Den er livets gas, som indgår i fotosyntesen og al plantevækst på jorden. Restproduktet fra fotosyntesen er oxygen, som igen er nødvendig for de fleste levende organismer på jorden! Paradoksalt nok er bekæmpelsen af C02-udledningen døden for vores natur, og ikke omvendt!