Serviceniveau og regnestykker i ældreplejen

8. juni 2021, 12.58

PRIORITERINGER For et par uger siden blev der stillet nogle gode spørgsmål om ældreplejen her i avisen i et læserbrev fra Ejvind K. Svejstrup fra Gjern. Dem vil vi seks fra Sundheds- og Ældreudvalget gerne svare på:

Vi er som politikere valgt til at træffe politiske beslutninger om serviceniveauet i ældreplejen. Det er også vores opgave at prioritere og beslutte besparelser, når der ikke er penge til det hele.

Det er derfor en politisk beslutning, at ældre i Silkeborg Kommune kan få gjort rent hver tredje uge. Det er det serviceniveau, vi politisk har fastlagt. Det er en bevidst prioritering fra vores side, fordi vi vægter ældres behov for personlige pleje højere end praktisk hjælp til fx rengøring.

Hvis vi fx ønskede at hæve serviceniveauet, så ældre kan få gjort rent hver anden uge, så vil det koste flere penge. Pengene vil vi så skulle finde ved at sænke serviceniveauet et andet sted. Fx ved at ældre ikke kan komme i bad helt så ofte som nu. Den prioritering har vi ikke ønsket at tage.

Desuden kan vi ikke uden videre få tilført flere penge til ældreplejen, selv om vi gerne ville. I Danmark har Folketinget vedtaget en budgetlov, som gør, at vi ikke bare må øge skatterne, hvis vi ønsker at bruge flere penge til ældrepleje. Og skal ældreplejen tilføres flere penge inden for kommunens eksisterende budget, vil det kræve, at byrådet er enige om at sænke serviceniveauet et andet sted. Det er en politisk beslutning, som byrådet skal træffe i en forhandling om kommunens budget.

Læs også
Ældreplejen: Man undres!

Ejvind K. Svejstrup efterlyser et regnestykke for madordningen på ældrecentre.

Den gennemsnitlige, årlige udgift til madordningen pr. beboer pr. måned er 4.923 kr. Udgiften er sammensat af tre poster:

34 % (1.662 kr.) er råvarer til madlavningen.

56 % (2.757 kr.) er lønudgifter til personale, der indkøber, tilbereder og serverer maden.

10 % (504 kr.) er udgifter til energiforbrug og hensættelser til vedligeholdelse af køkkener.

Den gennemsnitlige udgift på 4.923 kr. pr. måned pr. beboer betales på følgende måde:

78 % (3.834 kr.) betales af beboerne selv.

22 % (1.089 kr.) er tilskud fra kommunen.

Indkøb af råvarer kan godt variere fra plejecenter til plejecenter og fra måned til måned, af afhængig af, hvad der indkøbes. Den månedlige udgift er derfor et gennemsnit baseret på den samlede årlige udgift.