Et samfund skal kendes på hvordan man behandler sine svageste

Udgivet:26. januar 2023, 13.22

Læsetid:1 minut

Foto: Martin Ballund

Af Mona Gaarsdal. Tyrttebærvej Silkeborg

1 måned siden

CAFÉ Er det sådan vi som borgere i Silkeborg vil kendes? Har vi kun råd til prestigeprojekter, og ikke til at behandle vores svageste respektabelt?

Café på Vejen lukker, ligesom to mindre væresteder i Them og Gjern er lukkede.

Det medvirker til, at vi marginaliserer den gruppe medborgere, som har gjort flittig brug af tilbuddene, endnu mere end de er i forvejen. Deres hverdag indskrænkes til at opholde sig på bostederne eller for nogle i egen bolig og mon ikke også besparelserne har ramt bemandingen - både i bofællesskaberne og støtte/kontaktpersoner?

Vil forvaltningen oplyse hvad de 300.000 sparede kroner har været brugt til? Er det personaletimer, lokaleleje, kost, eller?? Hvis der er tale om personaletimer, kan de jo hurtigt blive brugt igen på nye aktiviteter på bostederne. Har man afsøgt muligheder for et samarbejde med civilsamfundsaktører?

Jeg synes det er en »fattig« behandling af de mennesker der ikke selv har en stemme - vi kan ikke være det bekendt.

Jeg tilslutter mig Thomas Juhls anmodning om tilkendegivelser her i avisen.

Indlæser debat