Møde i Venstre

7. juni 2021, 10.00

KJELLERUP Der har været generalforsamling i Vinderslev/Kjellerup Venstrevælgerforening i Alhuset.

Formanden fortalte i sin beretning, at det er svært for Venstre i disse år. Både på landsplan og lokalt.

- Men der har aldrig været så meget brug for os som nu. Jeg håber, vi kan kommer videre i kommunens Venstre efter det forfærdelige forløb under og efter opstillingsmødet til folketingskandidat i kreds nord.

- Vi skal alle støtte op om valgene til efteråret. Vi har rigtig gode kandidater, en dygtig borgmester og en politik der matcher tidens udfordringer, sagde han.

Efter beretningen var der en længere diskussion om forløbet på og efter opstillingsmødet. Foreningen har 38 medlemmer med to udmeldte.

Formand Hans-Jørgen Hørning blev valgt. Knud Gadegaard ønskede ikke genvalg og trak sig fra bestyrelsen efter 21 år, heraf mange som formand. Niels Chr Jørgensen, genvalgt, Charlotte Palm Mørch og Peter Kildedal nyvalgt. Steen Vindum og Harry Madsen er automatisk medlem af bestyrelsen. Charlotte PM blev valgt som bestyrelsens medlem af kommuneforeningen.

Den nye formand takkede den afgående formand for sine mange års arbejde i bestyrelsen og for Venstre. Efter generalforsamlingen indlæg ved vores tre kandidater til byrådsvalget og efterfølgende debat.