Degenereret skralde-service

18. november 2019, 12.17

Skraldespanden på den midlertidige plads.

TØMNING I tyve år blev mit skrald afhentet uden indvendinger tyve meter inde på min grund. Men så kom der skraldespand på hjul, og mit skrald blev ikke afhentet.

En klage til Silkeborg Forsyning (SF) blev besvaret med, at der skulle være fliser eller asfalt på adgangsvejen iflg. regulativet. Jeg har faststampet stabilgrus armeret med svagtvoksende græs. Min efterfølgende læsning af regulativet viste, at der stod »fx. fliser eller asfalt«. Påpegning af skraldechefens manglende læsefærdigheder medførte dog ikke en genoptagelse af tømningen. I over et år blev min skraldespand ikke tømt.

Imens klagede jeg hele vejen op gennem hierarkiet. På et tidspunkt kom en ansat fra SF og en ung ingeniør fra Teknik og Miljø på inspektion. Jeg opfordrede dem til at køre en prøvetur med skraldespanden. Hende fra SF nægtede mopset at afprøve køreforholdene, mens ingeniøren dansende let kørte spanden ud til vejen og tilbage.

Jeg sagde til hende: »Kan du se, ingen skraldemand vil tage skade af at køre med spanden på mit underlag?«

Ingeniøren svarede smilende overbærende: »Det vil jeg overhovedet ikke tage stilling til.«

Og idet hun klappede på sit ringbind med regler, fortsatte hun: »Det er det, der står heri, som betyder noget.«

I SF og i Teknik og Miljø administreres regler for reglernes skyld uden tanke for meningen med dem.

De to inspektions-damer sagde ikke noget om køreunderlaget, men kastede sig over en måling af hældningen på min indkørsel. I en efterfølgende skriftlig erklæring blev min indkørsel underkendt pga. for stor en hældning ud mod vejen. Havde de to inspektions-damer bladret om til næste side i regulativet, var de blevet orienteret om, at over en kort afstand måtte hældningen godt være dobbelt så stor som det generelle krav. Dermed levede min adgangsvej op til regulativet, men min klage over den overfladiske læsning blev ignoreret.

Til sidst klagede jeg til chefen for Teknik og Miljø i håbet om, at der fandtes sund fornuft på dette høje kommunale niveau. Vedhæftet klagen sendte jeg et foto af en 8-årig dreng, som legende let med en hånd på spanden kørte min skraldespand ud til vejen og de 20 meter tilbage igen.

Teknik-chefens svar på min dokumentation: »Endelig finder jeg ikke argumenterne om børn særligt fornuftige. Børn kan så meget, men fordi et barn kan udføre en opgave en eller flere gange, det er ikke det samme som at lave regler for voksne medarbejderes arbejdsforhold.«

I afmagt over for monopolet satte jeg skraldespanden helt hen til skellet mod vejen i en nybygget boks, som nu er for lille.

Min skraldespand bliver ikke sat tilbage foran boksen med den hårdnakkede ligegyldige begrundelse, at der er græs på adgangsvejen.

Græsset er grønt og svagt-voksende og kun 5 cm højt. SF har monopol, så vi borgere er til for de ansattes skyld.