Danmarks Naturfredningsforening og grødeskæring

3. april 2021, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

OVERSVØMMELSER Først en tak til borgmesteren for at være handlekraftig, dengang oversvømmelserne tilbage i september igen truede både boligejere, landmænd, pramdragerkroer og naturen i lavtlandsområderne.

Såvel naturen som bredejerne har stadig glæde af den ekstra grødeskæring, der blev foretaget dengang.

Hvis man følger Gudenåen fra Silkeborg til Bjerringbro, vil man opleve et massivt antal døde træer - herunder elletræer, som ellers er skabt til fugtige (men ikke oversvømmede) områder.

Det kan forekomme ejendommeligt, at DN ikke ønsker at beskytte disse biotoper.

Det kan ligeledes forekomme ejendommeligt, at såvel vores lokale DN formand Pernille Ingemann som landsformand Maria Reumert Gjerding angriber grødeskæring ud fra de forudsætninger, at:

- pindsvineknop MÅSKE kan komme til at dominere mere (det er ellers en bredplante - og så kan man jo bare slå grøde igen)

- grøden skal beskyttes (men den har siden vandremuslingens indtog bredt sig til at blive en PLAGE)

- husejerne må finde sig i lidt vand på græsplænerne (men det drejer sig om massive oversvømmelser i hundredevis af huse og kældre, og det problem eksisterede ikke førhen i samme omfang som nu)

Det er ganske enkelt på tide, at DN sadler om og tager oversvømmelsesproblematikken alvorligt, hvis de stadig vil have en seriøs stemme i debatten.

Det er nødvendigt at passe på såvel alle naturområderne som de mennesker, der bor langs Gudenåens vande.

Indlæser debat...