Drop skrinlægning af udviklingen i Them og Salten

6. februar 2021, 08.00

BYUDVIKLING Jeg læste artiklen i MJA den 3. februar 2021, »Støj bremser nye boliger« med stor undren, specielt over, at Silkeborg Kommunes teknik- og miljøafdeling har lagt strukturplanen for nye boliger mellem Them og Salten i skuffen.

Begrundelsen er tilsyneladende, at Salten Vognmandsforretning støjer for meget og ikke kan »nedbringes tilstrækkeligt« - en vurdering, der kommer fra selvsamme afdeling og udvalgsformand, Hans Okholm (SF).

Det er mig helt uforståeligt, at Teknik og Miljøafdelingen fuldstændigt affejer Bent Jensens løsningsforslag om kun at bygge boliger på halvdelen af hans jord - vel at mærke længst væk fra Salten Vognmandsforretning

Søren Sørensen (NB)

Er der overhovedet foretaget støjmålinger for nævnte område, som ligger til grund for denne beslutning? Hvorfor ses der helt bort fra kommuneplanen for 2020-2032, der netop har vedtaget, at dette område kunne udlægges til boliger?

Og hvor er argumenterne for, at Salten Vognmandsforretning skulle støje mere i fremtiden end i dag, hvor der allerede ligger boliger indenfor en radius af 400 meter?

Det er mig helt uforståeligt, at Teknik og Miljøafdelingen fuldstændigt affejer Bent Jensens løsningsforslag om kun at bygge boliger på halvdelen af hans jord - vel at mærke længst væk fra Salten Vognmandsforretning?

Hvordan kan teknik- og miljøafdelingen efter afholdt borgermøde tillade sig at negligere både Bent Jensen og Them-Salten Lokalråd, der bakker op om denne mulighed for at forbinde Them og Salten endnu mere, end tilfældet er i dag?

Vi er flere, der har et stort ønske om at få forbundet Them og Salten mere, end tilfældet er i dag.

Vi ønsker endnu en cykel-/gangsti etableret mellem de to byer, så alle os der bor enten i Them eller Salten, vil kunne færdes trygt på Saltenvej til og fra skole, indkøb, læge, tandlæge og ikke mindst den fantastiske natur vi har syd for Salten ved Salten Langsø.

Vi ønsker flere tilflyttere til vores skønne område syd for Silkeborg, og da salget af huse i vores område er steget markant de sidste par år, er der behov for endnu flere udstykninger.

Læs også
Støj bremser nye boliger
+Abonnement

Så kære teknik og miljøafdeling: STOP nu med at skrinlægge dette tiltag, som vi er kommet med - få det op af skuffen og på bordet igen:

Vi ønsker udvikling og ikke afvikling i Them og Salten!