Velfærd: Minimumsnormeringer i ældreplejen

18. juli 2019, 12.16

Foto: Martin Ballund

NORMERINGER I de nu overståede regeringsforhandlinger besluttedes det, at der skulle etableres en form for minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, og det har jeg stor sympati for, ikke mindst set i lyset af forårets udsendelsesrække i TV, hvoraf det jo tydeligt fremgik, at både personalet og børn manglede tid til samvær, trøst og hygge.

I Silkeborg Kommune er vi i Sundheds- og Ældreudvalget i gang med en sparreøvelse for at få drift og økonomi til at hænge sammen, og det uagtet borgmesteren forsøger at pynte på ordet »besparelser«, og i stedet kalder det for »omprioriteringer« inden for eget udvalg. For mig at se er det dog en besparelse, når man »omprioriterer« en ydelse til en borger fra noget til ingenting.

Jeg så meget gerne, at der, ligesom på børneområdet, blev indført minimumsnormeringer på ældreområdet, således at der på plejecentrene altid skal være et tilstrækkeligt minimum af personaler, og at plejepersonalet i hjemmeplejen har et minimum af tid hos de borgere, der modtager omsorg og service.

Det vil for mig at se betyde mere tid og velfærd hos de borgere, der modtager omsorg og service, og det vil ligeledes give en meget bedre arbejdsdag for personalet, hvor en stor del allerede nu løber r…. ud af bukserne, og ofte ikke får talt ret meget med borgeren/den ældre, udover et goddag og far- vel.

Ovennævnte ønsker er absolut ikke nogen besparelse, men tværtimod koster det en del økonomi, men den nye socialdemokratiske regering har som et af sine mål, at øge velfærden for de ældre, og jeg håber ligesom borgmesteren, at den nye regering og vi lokalt i byrådet sammen kan finde økonomi og personale til at øge velfærden hos de ældre og borgere som har behov for omsorg og service.

Så ja tak til minimumsnormeringer på både ældre- og børneområdet.