Helhedsplanen og Gudenåens oversvømmelser

Udgivet:11. december 2021, 08.03

Læsetid:2 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Lars Bo Nielsen og Niels Toft Christensen På vegne af Ålauget Gudenåen Silkeborg - Tange Sø

VANDLEDNINGSEVNE Helhedsplanen, som er et katalog over handlemuligheder, for hvordan vi kan tæmme Gudenåens stadigt mere ustyrlige vandmasser, påkaldte sig i begyndelsen af ugen stor opmærksomhed, da planen overraskende nok blev stemt ned i kommunens miljøudvalg.

Diger, dæmninger, en sluse ved Viborgbroen og vandparkering på lavbundsområder er de virkemidler, planen foreskriver. Men den er indtil videre kun en skitse til problemets løsning og ikke en gennemarbejdet plan, og derfor ved vi ikke, om den er realiserbar. Der hersker ganske meget skepsis her.

... men den voldsomme grødevækst i det helt klare vand har dramatisk nedsat åens vandledningsevne, og det er her, vi har hovedårsagen til den forhøjede vandstand. En rapport fra 2020 viste at 14% af Gudenåens bund i år 2000 var dækket af grøde mod 94% i 2020
Lars Bo Nielsen og Niels Toft Christensen

En rapport fra ingeniørfirmaet WSP og siden en offentlig høring har sået alvorlig tvivl omkring afgørende dele af planen. Dertil kommer så også, at Helhedsplanen meget let kan støde ind i lovgivningsmæssige problemer, da den skal udfoldes i områder, hvor fredninger og Natura 2000 bestemmelser meget let kan lægge hindringer i vejen for projektet.

Da Helhedsplanen var til offentlig høring i sensommeren var det gennemgående kritikpunkt i de 49 høringssvar, at den ikke indeholdt forslag til forbedring af Gudenåens vandledningsevne. Og her rammer vi problemets kerne.

Læs også
Udvalg forkaster kæmpe plan mod oversvømmelser Udvalg forkaster kæmpe plan mod oversvømmelser
Læs også:
Udvalg forkaster kæmpe plan mod oversvømmelser

Åens vandledningsevne er på grund af den kraftige grødevækst faldet ganske betragteligt siden vandremuslingens indtog i vandsystemet tilbage i nullerne. Gudenåens tidligere så plumrede vand er i dag glasklart - en æstetisk fornøjelse at se på og indbydende at bade i - men den voldsomme grødevækst i det helt klare vand har dramatisk nedsat åens vandledningsevne, og det er her, vi har hovedårsagen til den forhøjede vandstand. En rapport fra 2020 viste at 14% af Gudenåens bund i år 2000 var dækket af grøde mod 94% i 2020.

Så det er ikke klimaforandringer, som man ellers hører nævnt gang på gang af personer helt op på ministerplan, der er årsag til den høje vandstand. Ganske vist viser statistik, at nedbørsmængden er steget gennem de sidste årtier, men det er ikke hovedårsagen, selv om den selvfølgelig giver sit bidrag til, at vandene stiger.

Så skal vi seriøst forsøge at nedbringe oversvømmelserne, bliver vi nødt til at se på åens vandledningsevne. Det er sommerens voldsomme grødevækst nede i åen, og det er stedvist de store områder med siv, som med deres vækst ud i åen, gør strømløbet stadigt smallere, der er problemet. Også sandbanker stedvist i åen skal medregnes her.

Så skal Helhedsplanen tages alvorligt, og skal den have en chance for at blive ført ud i livet, så må åens vandledningsevne indskrives i kataloget over handlemuligheder.