Ønske om flere flertalsbeslutninger splitter EU

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ønsker et konvent for at diskutere traktatændringer.

Udgivet:20. september 2022, 19.59

Læsetid:2 minutter

EU-medlemslandene er splittede over ønsket fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om at nedsætte et konvent, der skal komme med et forslag til ændring af EU's traktater.

/ Ritzau /

BRUXELLES - Jeg er hverken optimistisk eller pessimistisk. Min opgave er simpelthen at prøve.

Sådan lyder det forsigtigt fra Tjekkiets Europaminister, Mikuláš Bek. Han har fået den svære opgave at undersøge muligheden for at gennemføre traktatændringer, der kan åbne for flere beslutninger truffet med kvalificeret flertal i EU.

Men det bliver ikke nogen let opgave. Mens der er opbakning fra EU-Kommissionen, en stor del af EU-Parlamentet samt et stort EU-land som Frankrig, så er der også stor modstand mod forslaget om at genbesøge EU's traktater.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har dog på ny sat gang i debatten med sin årlige tale om Den Europæiske Unions tilstand.

Her gentog hun sit standpunkt om, at EU's traktater bør genåbnes.

Allerede før sommer fastslog von der Leyen, at "enstemmighed på nogle nøgleområder ikke længere giver mening, hvis vi vil være i stand til at handle hurtigere".

Von der Leyen ser også behov for at ændre EU's spilleregler for at gøre EU klar til at blive udvidet med flere lande. Så kan det blive endnu vanskeligere at sikre enighed blandt alle EU's medlemslande.

Danmark og en række andre lande er dog imod forslaget. Da von der Leyen før sommer rejste ønsket i forbindelse en borgerkonference, reagerede 13 EU-lande omgående.

De sendte en fælles erklæring, hvori de afviser behovet for traktatændringer. EU har tværtimod vist, at man allerede kan handle hurtigt både i forhold til coronaepidemien og krigen i Ukraine, fastslog landene i erklæringen.

Ud over Danmark står Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Rumænien, Slovenien og Malta bag erklæringen.

Som medunderskrivere er det tjekkiske formandskab havnet i en svær situation. Det skal stå for at varetage en debat, det dybest set ikke ønsker. Men det vil ske loyalt, lover Mikuláš Bek.

Han fastslår, at flere EU-lande er skeptiske over for von der Leyens ønske om at nedsætte et såkaldt konvent, der skal skrive et udkast til nye spilleregler for EU. Denne gruppe af lande ønsker i stedet at fokusere på de store udfordringer med energipriser og krigen i Ukraine.

- Efter dagens debat er det klart, at der er en stærk vilje blandt landene til at have konventet på et senere tidspunkt, hvis man skal have det. Ikke i år eller i begyndelsen af næste år, siger Mikuláš Bek.

Ifølge Mikuláš Bek er beslutningen dog i sidste ende op til EU-landenes stats- og regeringsledere.

Han peger dog på, at der skal arbejdes på at øge tilliden blandt landene, hvis man skal gå over til at træffe flere beslutninger med kvalificeret flertal.

Det tjekkiske formandskab vil dog spørge modstanderlandene om, hvilke konkrete områder de vil være klar til at acceptere beslutninger med kvalificeret flertal på.

/ritzau/