Stem ja til øget indflydelse

Udgivet:28. maj 2022, 11.25

Læsetid:1 minut

Af Kern Oddershede Medlem af byrådet i Silkeborg (V). Oberst i forsvaret

FORBEHOLD Verden blev markant forandret, da Rusland invaderede/overfaldt Ukraine med et massivt angreb fra mange retninger. Putin har nu vist verden sit sande ansigt og fremstår mere uforudsigelig end nogensinde før.

Der er nu et markant øget behov for sammenhold blandt alle lande i Europa. Situationen i Europa kalder på sammenhold - ikke forbehold.

Vores sikkerhedsgaranti hviler på medlemskabet af Nato, hvorfor vi som medlem naturligt skal være klar til at kæmpe med og for andre. USA er vores vigtigste allierede.

Vi skal sammen, med handling, demonstrere evnen og viljen til at kæmpe for vores samfund og de demokratiske værdier det bygger på. Vi gør det ved at lave planer for forsvaret af Nato og dermed af Danmark - og øve dem. Vi skal forsvarsmæssigt fremstå beredte og troværdige.

På samme måde skal vi også tage et fuldt medansvar i den europæisk ramme - det gælder vores og Europas sikkerhed. Vi skal på lige vilkår sammen med de andre europæiske lande tage øget ansvar for vores egen sikkerhed. Nato´s generalsekretær udtrykker det rigtig fint når han siger, at Nato og EU er to sider af samme mønt, med forskellige roller, opgaver og medlemskab - men at organisationerne komplementerer hinanden.

Et ja sikrer dansk indflydelse - at vi sidder med ved bordet og kan præge beslutningerne inden EU-landene beslutter, hvilke konfliktløsende handlinger, der bedst sikrer den regionale sikkerhed.

Ingen danske soldater udsendes til FN-, Nato- eller EU-missioner uden Folketingets godkendelse - dette forhold er uændret. Vi bestemmer selv!

Et ja sikrer et helhjertet medlemskab på lige fod med samtlige øvrige medlemmer af EU.

Indlæser debat