Tange Sø og folk herved: Gjort af et særligt stof

29. juli 2020, 12.07

TANGE Siden ca. 1990 har Tange Sø været genstand for konspirationer og ødelæggelsesplaner i et omfang, som ingen grænser kender. Med jævne mellemrum markedsføres nye planer for søen og området - undfanget af forskellige mennesker med forskellige motiver og seriøsitet. Hver eneste gang følges disse forslag og skitser af et omfattende medløb på de sociale medier og i avisernes spalter.

Vi kender dem. Personerne. Tilråbene. De firkantede argumenter. »Det er et nationalt anliggende. Det kan folk i området ikke bestemme«, er et af dem, vi hører hver gang. Det fremføres naturligvis af folk som har en meget stærk egeninteresse i at gøre deres egen jord mange penge værd eller i at udøve netop deres interesse for lakse-lyst-fiskeri.

»Alle aspekter skal undersøges, og alle interesser skal inddrages«, er et andet input, der kommer hver gang. Men alt er vendt og drejet til ukendelighed. Der er ikke fremført ny viden i væsentligt omfang i årtier, og alle interessenter har været indkaldt og spurgt et utal af gang. Det synes næsten som om, nogle insisterer på flere ture i manegen, indtil netop deres synspunkt vinder fremme.

»Laksefiskeri med milliongevinst« er et andet argument, som høres, til trods for at disse drømme er fremsat af folk, der støttes af netop fisketegns-midler og er i tæt alliance med laksefonden. De gemmer sig godt nok bag forskertitler - og ofte DTU Aquas logo, men tag ikke fejl: Deres job afhænger af penge, der er 100% dedikerede til laksens fremme.

»Den grønne energi-produktion betyder ikke noget«, siges det også ind i mellem, til trods for at vand er den eneste vedvarende energikilde, der er stabil. De samme folk overser fuldstændig det visionære projekt, som Gudenåcentralen har dokumenteret via Dansk Energi og DONG med potentiale for 100% grøn fjernvarme til 100.000+ mennesker. Det ville altid vinde genklang, men ikke nu, hvor Tange Sø er kilde til energien. Underligt.

Historierne gentager sig med små nye vinkler, og hver gang er det »Tange Sø og de stædige tilhængere«, der må forstå, at de er fejl på den. For nyligt skulle søen så forvandles til at nogle mindre dam-lignende sektioner forbundet af kanaler. Så kunne åen etableres igen, og »I lokale vil blive glade for disse mindre pytter«, synes at være forsikringen. Igen fra folk, der aldrig sætter deres ben i området. Igen er det søen og de lokale, der må forandre sig. Det er andre interesser, der skal fremmes. Men søen er der endnu. Måske endda stærkere end nogensinde.

Medlemmer af idrætsaktiviteter ved søen stormer frem. Nye rekreative anlæg gør området attraktivt for lokale og gæster. Søen er anerkendt som særlig turist-attraktion (Johanneskorset). Søen har en god miljøvurdering. Norlys, der ejer søen, er et af Danmarks største forsyningsselskaber, og de er stolte af deres ejerskab og den særlig kultur, som de er en del af. Endeligt har vi i foreningen lavet et kompromisforslag, som sikrer fuld vandring for alle fisk og insekter samt tilbyder en unik naturoplevelse for mange besøgende. Den løsning er anbefalet til staten af Viborg byråd med 30 stemmer i november 2018. Opbakningen til søen er bred og folkelig og på et 100% oplyst grundlag.

Trods de mange angreb fra mange folk består søen. Den er hjulpet af sin egen karakter og de indlysende kvaliteter, der findes i området. Derudover er den hjulpet af en masse mennesker med hjertet på rette sted og en vedholdenhed ud over det sædvanlige. Tak til alle jer. I er - lige som søen - gjort af et særligt stof.