Statslig tvang

15. september 2020, 12.06

Foto: Martin Ballund

ELBILER Selvfølgelig skal vi med tiden overgå til andre energikilder, da forekomsterne af kul, olie og jordgas er begrænsede. Ja, jeg bruger bevidst ordet jordgas, som i Danmark fik den grønne betegnelse naturgas, hvorefter man spenderede formuer på at udlægge et landsdækkende rørnet og tvang tusindvis af parcelhusejere til at aftage produktet direkte eller gennem fjernvarmeværker.

Nutidens klimaramte politikere har subsidieret vindmøllestrøm og vil nu med pisken i den ene hånd og gulerødder i den anden jage befolkningen over i elbiler, selv om produktionen af nye vindmøller og elbiler udleder store mængder af den CO2, man er så bange for. Sikkert en hel del mere end hvis man lod forbrændingsmotorbilerne køre i fred, til de var slidt op.

Lad dog naturlig prisdannelse og forbrugerfornuft afgøre tempoet for bevægelsen væk fra de fossile brændsler. Og lige nu ved ingen, om elbiler overhovedet er fremtiden.