DET ER DIT VALG - KV21

Chokerende at der ikke er styr på spilde-vandsudledning i Skanderborg kommune

14. oktober 2021, 12.32

UDLEDNING Som uddannet miljøtekniker finder jeg det chokerende at opleve, at der ikke er styr på udledning af spildevand fra overløbsbygværkerne i kommunen. På lige fod med forsyning af drikkevand, el- og varmeforsyning så skal der bare være styr på udledning og afledning af kommunens spildevand.

Når jeg læser det, der er kommet frem, kan det jo næsten kun forudsættes, at kloakkerne i kommunen generelt er underdimensionerede. Derfor kan det ikke være nyt, at der skal gøres noget ved separat-kloakeringen, således, at vi kan få udledningerne minimeret. Et spørgsmål er, hvor tit der sker udledninger fra de enkelte bygværker? Er det 10 - 50 eller 200 gange om året? Det har meget stor betydning for at kunne vurdere omfanget af den forurening, som vi tilfører vandmiljøet.

På lige fod med forsyning af drikkevand, el- og varmeforsyning så skal der bare være styr på udledning og afledning af kommunens spildevand

Steffen Gram Lauridsen (V)

Og ja, det er selvfølgelig tyndt spildevand, der udledes, men nu er spildevand jo ikke spildevand, som det var for 25 år siden. Spildevand indeholder en lang række miljøfremmede stoffer som eksempelvis fluorstoffet - PFAS.

Undersøgelser fra den meget omtalte Korsør-sag viser, at der er fundet stort indhold af det hæslige miljøfremmede stof PFAS. Derfor må vi også forholde os til, om spildevandet og spildevands-slammet i kommunen undersøges for disse stoffer, således vi ikke også leder dette ud via overløbsbygværkerne.

For mig at se peger ansvaret kun på Skanderborg kommune og forvaltningen af miljølovgivningen, som rette myndighed, og det må slås fast, at det ikke er miljøpolitik i Danmark, at vi fortynder os ud af problemerne.

Indlæser debat...