Når jeg bli’r gammel

Udgivet:15. november 2021, 13.30

Læsetid:2 minutter

Af Ken Richter. Hejrevej 12 Hinnerup, byrådskandidat for Venstre i Favrskov

ÆLDREOMSORG Det kan være svært at erkende, at alderen indhenter os, og bliver vi gamle, drømmer vi om, at vi kan sidde på en bænk og dele minder og gode historier. Jeg håber virkelig, at den drøm bliver opfyldt for de fleste. Men virkeligheden kan blive mere barsk, fordi sygdom, ensomhed, demens og andre skavanker rammer i flæng.

Når jeg bli´r gammel, håber jeg, at jeg kan få den hjælp og personlige pleje, jeg kan få brug for. Desværre siger de dystre udsigter, at det kan være svært at skaffe det nødvendige personale i fremtiden. Derfor vil jeg arbejde for, at Favrskov Kommune får skabt et attraktivt arbejdsmiljø, der kan tiltrække det nødvendige personale.

Når jeg bli´r gammel, og måske ikke længere kan klare mig i egen bolig, har jeg en klar forventning om, at jeg i løbet af kort tid kan få tilbudt en plejebolig. I den sidste ende af livet er det ikke rimeligt, at der er alenlange ventelister til en plejebolig. Som det er nu, halter Favrskov langt bagefter. Det vil jeg være med til at få rettet op på.

Når jeg bli´r gammel, er jeg virkelig ræd for at blive ensom. Det frygter vi sikkert alle, og derfor kan der være brug for, at kommunen sørger for, at der bliver planlagt med forskellige og alternative boligformer, der kan fremme det sociale samvær.

Når jeg bli´r gammel, bliver jeg ikke dement. Håber jeg. Men vi kan ikke vide os sikre, for faktum er, at antallet af borgere med en demensdiagnose stiger. Demens rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Den demente har krav på en værdig behandling, og samtidig er det et fælles ansvar, at vi sørger for hjælp og aflastning til de pårørende.

Når jeg bli´r valgt til byrådet, er det noget af det, jeg vil bruge min energi på.