Om at sluge en kamel - eller give pokker i patientsikkerheden

6. juli 2020, 12.23

SCANNINGER I Midtjyllands Avis kunne man den 1. juli læse, at Region Midtjyllands forretningsudvalg nu har besluttet, at man ikke vil lave den stikprøveundersøgelse af patienter, der har været henvist til en røntgenundersøgelse af lungerne, som ellers var aftalt med hospitalsudvalget.

Hvis undersøgelsen blev gennemført, ville det formodentlig kunne medføre, at man ville finde oversete kræfttilfælde af tidlig lungekræft, fordi man ved, at røntgenundersøgelse kun afslører ca. 75 % af tilfældene, medens fuld dosis CT-scanning afslører tæt ved 100 % og lavdosis CT-scanning afslører ca. 95 % af tilfældene.

Undersøgelsen ville altså give mulighed for, at nogle patienter med oversete kræfttilfælde blev reddet.

Argumenterne for ikke at gennemføre undersøgelserne kan være, at det er tidkrævende og belastende for patienterne og dyrt for samfundet med fulddosis CT-scanning. Men i stedet kunne man jo så til kontrolundersøgelserne benytte lavdosis CT-scanning, der er langt mindre belastende og væsentlig billigere, men næsten lige så præcis.

Afviser forretningsudvalget at lave undersøgelserne af frygt for, at der på denne måde bliver fundet oversete kræfttilfælde, fordi det jo så vil være et bevis på, at man på alle hospitaler i højere udstrækning burde have anvendt den udskældte lavdosis CT-scanning i stedet for røntgen?

Vil man hellere ofre et stort antal patienter, end at sluge den kamel det sikkert vil føles at være, hvis man må erkende, at lavdosis CT-scanning ofte er den bedste løsning?