12 millioner til nyt museum i Skanderborg

Skanderborg Museum er med en bevilling fra Realdania kommet et vigtigt skridt nærmere en realisering af det nyskabende museum, Perron 1 på Skanderborg Station

18. januar 2021, 14.40

Skanderborg Kommune og Skanderborg Museum er med milliondonationen fra Realdania kommet et stort skridt nærmere er nyt museum på Skanderborg Station, som skal gøre det til en helt anden oplevelse at vente på tog eller bus i fremtiden.

SKANDERBORG- Ambitionen om at skabe et helt nyt museumskoncept i det tidligere posthus på Skanderborg Station og at give folk oplevelser med på rejsen, er takket være en donation på 12 millioner kroner fra den filantropiske forening Realdania kommet et stort skridt nærmere målet. Perron 1 bliver et åbent hus på 2.000 kvadratmeter med museum, ventesal, café og arbejdende værksted for arkæologiske udgravninger samt lokalarkiv med læsesal.

- Det er unikt at lave museum på en station, hvor rigtig mange mennesker færdes hver dag. Det findes ikke andre steder i Danmark. Jeg er sikker på, at Skanderborg Museum med Perron 1 bliver et endnu større aktiv for borgerne - ikke bare i Skanderborg Kommune, men også uden for kommunen, siger borgmester Frands Fischer.

Kunst og kultur - To Go

Ambitionen er, at museet i den tidligere posthusbygning skal være en naturlig del af stationsmiljøet og lige så naturligt og ligetil at bruge som den kollektive trafik. Museet flyttede i 2019 fra sin tidligere placering på det gamle museum i Adelgade til den tidligere posthusbygning på stationen med ambitionen om at skabe et anderledes museum helt tæt på menneskers hverdag.

- Et moderne museum skal være lige dér, hvor folk er i den pulserende hverdag. Med placeringen på stationen bliver museet både et sted, hvor man lærer om fortiden, og hvor man har et levende mødested. Ambitionen er, at de fysiske rammer vil ændre den måde, vi tænker og bruger museumsoplevelser på. Forhåbentlig vil mange af de daglige brugere blive inspireret til et længere besøg senere - måske sammen med venner eller familie, siger Tage Nielsen (R), som er formand for kommunens Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalg.

Skanderborg Station er et trafikknudepunkt med togforbindelser til hele landet, bustrafik til hele regionen og til Billund Lufthavn, stor pendlerparkeringsplads og hovedvejen til Aarhus. Det skønnes, at over 40.000 mennesker dagligt passerer stationen.

Bæredygtigt og centralt

- Den centrale placering betyder, at Perron 1 kan blive et spændende samlingssted og et fælles trinbræt til historien for borgere i alle aldre - ikke mindst de mange unge på vej til og fra de uddannelsesinstitutioner, der ligger tæt på Perron 1 er et rigtig godt eksempel på bæredygtig genanvendelse af nyere tids arkitektur. Det tidligere posthus gør måske ikke så meget væsen af sig, men bygningens robuste materialer og fleksible indretning egner sig rigtig godt til de nye aktiviteter, som vil give byen et boost. . Samtidig er der en stor klimamæssig gevinst, når vi genanvender fremfor at bygge nyt, siger Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør i Realdania, siger om projektet og begrundelsen for støtte:

Med bevillingen fra Realdania og den kommunale investering i museet mangler det ambitiøse byggeprojekt nu ca. syv millioner kroner for at blive en realitet.

Nu skal vi lave det sidste benarbejde for at komme helt i mål med finansieringen. Vi går ydmygt til opgaven, men omvendt er jeg fuld af fortrøstning og af tro på, at vi nok skal finde gode samarbejdspartnere, der ligesom Realdania vil være med til at realisere det her fantastiske projekt, siger museumsdirektør Lene Høst-Madsen.