Nu skal der spares - også i ældreplejen!

Udgivet:13. august 2022, 08.00

Læsetid:2 minutter

Charlotte Palm Mørch Formand for Vinderslev-Kjellerup Venstrevælgerforening

BESPARELSER Nu skal der spares - også i ældreplejen!

Blandt andet skal ældreudvalget finde 12 mio. kr. i løbet af resten af 2022. Et af de steder, hvor man vil finde besparelser, er i brugen af de eksterne vikarbureauer. Jeg har tidligere påpeget, at det slet ikke giver mening at budgettere med eksterne vikarbureauer i den størrelse som hidtil, men den tidligere formand for ældre- og sundhedsudvalget var så venlig at gøre mig opmærksom på, at vikarbureauer var en selvfølge i ældreplejen.

Deri er jeg selvfølgelig ikke enig. For det giver ikke mening at bruge og søge efter eksterne vikarer for hverken økonomi, medarbejdere eller borgere. Vikarerne koster dyrt, medarbejderne mangler faste kolleger og borgerne mangler dem, de kender og som tager ansvar for netop velfærden i vores kommune.

Samtidig vil det være en fordel om man fra ældreudvalgets side ser nærmere på fraværet. For det tiltagende forbrug af eksterne vikarer skyldes for størstedelen det forholdsvis store fravær blandt de ansatte i ældreplejen.

Derfor er en besparelse på vikarer blot en symptombehandling, der slet ikke tager fat om nældens rod!

Den nuværende formand for ældreudvalget mener nu, at det blandt andet handler om at tilpasse hjemmeplejen de opgaver, der skal løses. Men det er blot en del af metoden for at nedsætte forbruget af vikarer. For hvis fraværet blandt de ansatte fortsætter på samme vis, så er det ikke nok at tilpasse opgaverne.

De ældre i kommunen har behov for stabilitet og nærvær og det får de kun ved hjælp af medarbejdere, som tager ansvar og har mulighed for at tage ejerskab for netop deres fag. Og i den forbindelse er det vigtigt, at der er kompetente ledere tæt på medarbejderne.

På plejecentrene er udgifter til vikarer 4,4 mio. kr. højere i perioden januar til maj i år sammenlignet med samme tidspunkt i 2021. Så hvorfor man i plejecentersektionen forrige år valgte, at der skal være færre ledere tæt på for i stedet at prioritere flere ledelsesled, forstår jeg slet ikke. Men den forøgede udgift til vikarer taler for sig selv!

Mit råd er: Få sikret ledere tæt på, som har beføjelser til den gode personalepleje og til at sikre et godt arbejdsmiljø, der ikke styres via flere ledelsesled og konsulenter. Lad medarbejderne arbejde og være dygtige i deres fag - det er altså ikke ligegyldigt, hvem der yder den rette professionelle pleje og omsorg. De varme hænder skal ikke blot være varme men udtrykke professionalitet og viden for at styrke den rehabiliterende tilgang og acceptere de ældres behov for pleje og omsorg.

Indlæser debat