Guds ord ved Ormstrup Sø

22. august 2019, 17.00

SAHL Søndag flytter gudstjenesten i Sahl Kirke for en stund ud i den frie natur.

- Kirken i Sahl er mere end 800 år gammel og stammer fra den periode, hvor de første stenkirker blev bygget i Danmark. Mere end 2000 stenkirker blev opført i 1100-1200-tallet, og man kunne med rette kalde kirkebyggerierne for Danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Men på søndag rykker vi uden for og fejrer gudstjeneste i naturen, hvor man mødtes og var kirke helt fra begyndelsen, siger sognepræst i Sahl og Gullev Sogn, Anna Rask Lauridsen og fortsætter:- Ved bredden af Ormstrup Sø med udsigt til fugletræk og trækroner, der forbinder jord og himmel, står ordene og sangen om kirken og Guds værk i et nyt lys. Efter gudstjenesten kan man nyde sin medbragte kaffe midt i den smukke natur, der har været vidne til en lang og spændende historie omkring godset med skiftende ejere, landbrug og reformer, jagt og skovdrift, som i de seneste 20 år er omlagt fra nåleskov til løvskov, . ks