Naturligvis skal Bryrup fortsat have et plejecenter

1. oktober 2021, 10.10

PLEJEHJEM For fire år siden var der politisk enighed om, at Birkebo skulle flyttes til Egelyvej og sammenbygges med Skovly ved at placere personalefaciliteterne mellem de to boenheder. I maj måned i år blev denne tanke definitivt droppet.

Siden har sundheds- og ældreudvalget arbejdet med rammerne for et nyt byggeri, hvor Birkebo i dag er placeret, og pengene er afsat i kommunens anlægsbudget.

Dette projekt har også sine udfordringer. Ældreboligerne på Birkelyvej kan komme i spil og beboerne på Birkebo skal midlertidigt flytte, før de kan komme tilbage til et nyt Birkebo.

I den sydlige del af kommunen er der mange, som gerne vil opleve det første spadestik til et nyt plejehjemsbyggeri »før de rigtigt tror på det«. For os er der ingen tvivl, der kommer et nyt plejecenter i Bryrup med 24 pladser. Efter kommunevalget skal det nye politiske udvalg træffe beslutningerne for det kommende byggeri. Men meget er på plads, da medarbejdere og lokale har givet ideer til, hvordan det nye Birkebo kan komme til at spille sammen med lokalsamfundet, og dermed blive et godt sted at bo og leve.

Vi er sikre på, at det bliver godt for både de kommende beboere og Bryrup.