Skøn på Silkeborg .. var det DET?

10. april 2021, 08.00

TAVSHED Der har været stille - som i dødstille - siden Skøn på Silkeborg fremlagde forslaget om at sænke sporene fra banegården til baneoverskæringen ved Christian 8.s Vej og Frederiksberggade, der vakte stor interesse helt ovre i Folketinget.

Den energiske fortaler for Skøns aktiviteter vedrørende byudvikling er blevet fuldstændig tavs. Formanden har ikke vist sig siden sin noget forsinkede nytårshilsen i februar.

Som medlem, der har fulgt Skøns indsats ud fra den vinkel, at foreningens virke var et tiltrængt indslag i den politiske virkelighed, der fuldstændig havde fortrængt almindelige borgeres idéer om, hvordan deres kommunes byer og landskaber skulle udvikle sig organisk, således at de var til for mennesker og ikke bygget, som om de skulle betjene sammenstuvede tremmekalve og fastspændte grisesøer, men miljøer, hvor borgerne kan trives med andet end at hænge ud på caféer og værtshuse og rundgang til mere eller mindre nødvendige tøjbutikker i omsætningens navn.

Skøn voksede på kort tid til at blive en forening, hvis medlemstal oversteg kommunens største partier og trådte frem som en kraft, der gennem seriøst arbejde gjorde byrådet opmærksom på, at den vej man fulgte ikke var indbyggernes vej, men alene en uhensigtsmæssig kopi af en byudvikling, hvis eneste formål var at deltage i kampen om at tømme landdistrikterne for beboere, og skulle det vise sig, at fylde lommerne på bygherrer fra nær og fjern.

Som et af byrådets medlemmer udtrykte det på et spørgsmål om, hvorfra alle de beboere skulle komme til de mange nye boliger klemt sammen på stadig mindre arealer »vi tømmer bare Hirtshals«. Udsagnet, der vel bare var en (dum)smart bemærkning, oversætter det credo, der gennem de sidste 15 år har drevet alle de større byers våde drømme om at blive stor, større, størst i kampen om vækst og skatteydere. Drømmen om vækst uden omtanke er blevet konsekvensen, og et voksende pres på velfærdsområderne er blevet resultatet, hvad man kan læse i især socialforvaltningens og socialudvalgets årlige kampe for at kunne udføre det arbejde, de er blevet sat til, og oprør fra de nye beboere, der i god tro er flyttet til kommunen, er blevet mere og mere højlydt.

Skøn på Silkeborg satte en prop i flasken og bad byrådet om at tænke sig om og undlade at udskænke mere, indtil en større ædruelighed var opnået.

Det har haft en vis effekt. Hvor længe den holder vides ikke, og da Skøn er blevet fuldstændig tavs lige netop nu, hvor opløbet er i gang til næste kommunevalg, hvilket ikke tyder ikke godt for fremtiden.

Indlæser debat...