Den uendelige historie om sygehuset

15. maj 2021, 08.00

SYGEHUSET Man undres over sygehusledelsen, når man i Midtjyllands Avis kan læse om overlæge Mikkel Gjesing Callsen, der erstattede Ulrich Fredberg efter den uberettigede fyring, har måttet kaste håndklædet i ringen med arbejdsuger op til 90 timer. Selv med de mange timer mener han ikke at kunne løse den administrative byrde og slet ikke at kunne lede afdelingen samtidig.

Det er vigtigt at få samlet stemmerne på nogle få kandidater, der vil Silkeborg Sygehus det bedste, så vi er sikre på at få de rigtige valgt ind

Mogens Lykke Nielsen og Erik Lauritsen

Den eneste kommentar fra hospitalsledelsen er, at man synes, det er ærgerligt, og man vil slå stillingen op omgående til snarlig besættelse.

Hvem tror de selv vil søge en stilling, hvor uberettiget fyring og en arbejdsuge op til 90 timer, er normen? Der kan da absolut ikke være kvalificerede kandidater, der vil søge sådan et job, men det er måske også det, der er hensigten? Så er endnu en sten slået ud i nedbrydningen af Silkeborg Sygehus.

Formanden for overlægerådet på Silkeborg Sygehus, Henning Glerup, mener at det lægefaglige område skal afdjøfficeres og ledelsen decentraliseres, så man får ro til at varetage kerneområderne i stedet for at indrapportere og forklare tal i Excel-regneark. Alt for megen tid går med meningsløs administration: »I regionsledelserne sidder der ofte folk, der ikke har nogen sundhedsfaglig uddannelse. Det er DJØF-folk, der ikke har forstand på det faglige. Og hospitalsledelserne er ofte så djøfiserede, at lægefaglige og sygeplejefaglige direktører generelt har glemt deres faglige rødder«.

Videre siger Henning Glerup, at man godt nok har ytringsfrihed i regionen, med ledelsen har jo desværre ikke lyttepligt. Det er vel gået op for de fleste - altså det med lyttepligten. Ytringsfriheden er det vel så som så med!

Derfor er en udskiftning af djøf-koncerndirektøren med en direktør med medicinskfaglig baggrund en absolut nødvendighed for at få lagt låg på alle skandalerne i regionens sygehusvæsen. Det sker nok ikke under den nuværende regionsrådsformand, som synes at være underlagt direktionen i stedet for det omvendte.

Ved det kommende regionsrådsvalg må man derfor stille alle kandidater fra alle partier tre spørgsmål og forlange klare svar:

1. Vil du kæmpe for at få de tabte kompetencer på sygehuset tilbage?

2. Hvem vil du stemme på som regionsrådsformand?

3. Vil du kæmpe for udskiftning i direktion og hospitalsledelse?

Det er vigtigt at få samlet stemmerne på nogle få kandidater, der vil Silkeborg Sygehus det bedste, så vi er sikre på at få de rigtige valgt ind.

Vi vil også gerne takke journalist på Midtjyllands Avis, Susanne Niskanen, for det dybdeborende job du har gjort, for at afdække skandalerne i regionen. Vi håber, du fortsætter det gode og ihærdige arbejde.

Indlæser debat...