Politimesterboligen: Værd at bevare

19. oktober 2019, 08.00

UTILPASSET Ejeren af den gamle politimesterbolig på Christian 8.s Vej ønsker at rive huset ned og bygge to 6-etagers, såkaldte punkthuse på grunden.

Et flertal i byrådet har bakket dette ønske op, og vi, berørte naboer, har derfor fået brev om høring, da byggeriet kræver dispensation fra den politisk vedtagne lokalplan for området.

Vi er kede af beslutningen

- dels fordi det færdige byggeri giver indbliksgener, og det forandrer og ødelægger vores daglige glæde ved at have lys og himmel foran vores vinduer

- dels fordi vi synes, at bygningen er værd af bevare, især i en by, som ikke har så lang og synlig en historie i bybilledet.

En historie, som foreningen Skøn på Silkeborg har gjort mere synlig ved at pege på, at politimesterboligen indgår som en naturlig del af området med politistationen og byretsdommerboligen.

At vi er kede af det, ved vi godt, at politikerne ikke kan eller vil tage sig af, fordi de skal tænke på byen, på udviklingen, på det bedste for alle byens borgere - ikke på enkeltpersoner. Men i et demokrati er det vel netop vigtigt at finde en balance mellem hensynet til den enkelte og de mange.

Vi har ikke spor imod høje huse, og slet ikke, når de bygges på steder, hvor de passer ind, hvor de ikke skæmmer eller ødelægger det eksisterende, som kan være værd at bevare. Vi synes, at det pynter på Silkeborg, at Papirtårnet rejser sig ved Langsøen.

Mens vi stadig sukker over og beklager, at Åviften ligger som en utilpasset knyt-næve midt mellem de gamle villaer på Åhavevej.