Bør smolt fritages for sø-svømning?

1. august 2020, 08.00

Tange Lystfiskerformand i Langå, Peter Fosgerau, får igen-igen sendt en giftpil af sted mod Tangeværket i sit læserbrev fra 29. juli. Han vil have staten og kommunerne med på at grave et langt omløb uden om Tange Sø eller tømme den for vand. I begge tilfælde lukker Tangeværket for kommerciel drift.

Hans motiv til at sætte sig til tasterne er nok, at staten nu - efter 20 års tøven - tilsyneladende agter at afgøre sagen inden årets udgang. Men så kunne det være rart med flere konkrete meldinger fra sportsfiskernes side. Men nej. Fosgerau bliver oppe i de allerøverste abstraktionsskyer med hans tale om »helheden i natursynet« og »hele biodiversiteten«.

Jeg tolker gerne hans sirenesang: For ham og hans medlemmer handler det kun om at kunne få laks eller havørreder på krogen opstrøms Tangeværket. Men havørrederne har jo af sig selv kvittet åen. Så det handler kun om laks.

Det korte »Tangestryg« giver fri passage for alle arter både i op- og nedadgående retning. At denne frie passage så ikke vil resultere i en selvbærende bestand af laks (eller havørreder) i Gudenåen, er en anden sag. Fri passage får ædelfiskene immervæk sammen med tre lampretarter, stavsild, ål med flere.

Fosgerau ved om nogen, at ædelfiskenes yngel (smolt) på færden mod havet skal passere både Tange Sø og vådområderne ved Randers. Og her bliver tæt ved 100 pct. af dem ædt. Føde for en meget lang række af fiskeædende pattedyr, fugle og fisk. Sportsfiskerne mener desværre og i ramme alvor, at man med EU’s vandrammedirektiv i hånd kan kræve smolt fritaget for sø-svømning. Jeg håber ikke, de har ret, for de økonomiske konsekvenser er vidtrækkende.

Og så det helt mystiske: Peter Fosgerau sidder sammen med repræsentanter for DTU Aqua, Randers, Favrskov og Viborg kommuner i en følgegruppe, der skal lede en videnskabelig undersøgelse af dødeligheden for havørredsmolt. Specielt ved de fem nye, store vådområder ved Randers. Er disse vådområde-søer årsag til selvsamme smolt-dødelighed, som Tange Sø er?

Forskernes hypotese er - naturligvis - at svaret er ja. En sø er vel en sø? Et første forskningsresultat offentliggøres i september.

Det burde stemme Fosgerau en smule ydmyg. Han burde anstændigvis afvente forskningsresultatet, før han genfremsatte kravet om indgreb ved Tange Sø. For det fremstår jo fuldstændig molboagtigt at grave et langt omløbsstryg her, hvis nissen alligevel flytter med ned til Randers. Men han vil måske også kræve vådområderne tømt for vand?

Mon dog ikke miljøministeren vægter Tange Søs og Randers-vådområdernes rensende effekt på Gudenåens indhold af kvælstof og fosfor højere end laks helt op til Silkeborg? Jeg tror og håber det.

Læs Peter Fosgeraus indlæg her