Røde Kors går med i lokalt demens-projekt i Thorning

Røde Kors i Kjellerup vil være med til at støtte aktiviteter, der kan fremme indsatsen for demente og deres pårørende i deres lokalområde

24. februar 2020, 14.40

Linda Lyngsøe fortæller, at samarbejdet med Røde Kors betyder meget for hende - og for hele projektet - fordi det at skabe et demensvenligt samfund, jo netop er noget der rammer Røde Kors’ principper om medmenneskelighed, og om at rumme alle i samfundet. Foto: Jakob Stigsen Andersen.

THORNING Silkeborg Kommune har siden januar 2018 arbejdet på at blive en demensvenlig kommune, og Thorning og omegn er som det første hele lokalområde gået forrest om at stå sammen for at skabe tryghed for alle, der er eller kan komme i berøring med demens.

Der er etableret en lokal arbejdsgruppe for at sikre, at arbejdet med at gøre Thorning og omegn demensvenlig kommer ud til så mange borgere, foreninger og virksomheder som muligt og for at skabe ejerskab om projektet.

Møde i arbejdsgruppe...