Hjemmesygepleje - brandslukning eller af høj faglig kvalitet?

2. juli 2020, 13.05

BESPARELSER Kære politikere og borgere i Silkeborg. I ser os hver dag, døgnet rundt, komme kørende i biler eller på cykler i hele Silkeborg Kommune for at løse sundhedsopgaver for kommunens borgere, som af forskellige årsager har behov for sygepleje hjemme frem for på et hospital.

Vi er hjemmesygeplejersker. Vi er et tilbud i kommunen, og vi er der, når du har brug for os. Når du er cancersyg og gerne vil være i dit eget hjem frem for at overnatte på et hospital. Vi er der, når du er kronisk syg og har behov for støtte og behandling i hjemmet. Vi er der også for dine gamle forældre, som måske har vanskeligt ved at tage sin medicin - eller er demente. Og vi vil gerne være der for dig og dine pårørende, når I har behov for hjælp til at få løst eller støttet op omkring sundhedsopgaver i hjemmet eller på vores klinikker.

Gennem flere år har vi hjemmesygeplejersker i Silkeborg Kommune mærket, hvordan røde tal på bundlinjen præger økonomien i Sundhed og Omsorg. Det er ikke fordi, vi sygeplejersker sidder på hænderne. Tværtimod. Vi løser opgaver hele tiden. Også opgaver som tidligere blev varetaget på hospitalerne. Vi oplever, at mange gerne vil have, at hjemmesygeplejersker varetager disse nye typer af opgaver; både regioner, kommuner og patienter/borgerne. Det gør vi også gerne, da det giver mening. Men som det er nu, følger økonomien og normeringen ikke med.

I en tid hvor der tales om 1000 flere sygeplejersker på hospitalerne, undrer vi os over, hvordan man prioriterer økonomien til sygepleje af borge- re, som er blevet patienter i eget hjem?

Vi har fået økonomiske midler med en ny IV-aftale, som sikrer, at vi kan give borgeren antibiotika i hjemmet. Men hvad med resten af de opgaver, vi løser? Hvordan skal der blive råd og tid til dette, når Silkeborg Kommune lægger op til massive besparelser?

Et af byrådets visioner er en robust økonomi. Også her undres vi. Hvordan kan det være, at der altid er røde tal på bundlinjen, når vores arbejdspres kontinuerligt er højt? Vi har spurgt politikerne i Sundheds- og Ældreudvalget, om der fremadrettet tages højde for de stigende udgifter, der vil komme på Sundhedsområdet. Vi bliver bekymrede, når de fortæller os, at der ikke budgetteres med de mange opgaver vi påtager os i forbindelse med den opgaveglidning vi lige nu oplever fra regioner til kommuner.

Vores arbejdsmiljø som sygeplejersker bliver påvirket. Kan vi beholde vores job? Hvor skal der næste gang spares i de ydelser, vi giver borgere? Samtidig hviler der et større og større ansvar på os, når vi overtager flere og mere komplekse opgaver fra hospitalerne, hvilket sætter krav til vores faglighed - særligt i forhold til den koordinerende og tværfaglige rolle, vi har. Her er kontinuitet hos borgeren vigtigt - også i forhold til borgerens sikkerhed. Der er nemlig evidens for, at kontinuitet skaber kortere og mere effektive borgerforløb.

Lige nu må vi i hjemmesygeplejen ikke bruge vikarer, med mindre det er helt akut. Vi skal selv dække vagter for hinanden og være fleksible. Samtidig er mange af os deltidsansatte og vil gerne op i tid. Men det kan vi ikke få lov til. Fuldtidsansættelse kunne ellers give mere kontinuitet for den enkelte borger - og spare tid for os, så vi ikke skal sætte os ind i nye borgerforløb gang på gang.

Kære politikere i Silkeborg Kommune. Hvad ønsker I at prioritere? Ønsker I hjemmesygepleje, der er med til at sikre borgere i Silkeborg Kommune gode forløb? Eller ønsker I, at hjemmesygeplejen skal levere brandslukning?

Vi har et stort ønske om, at I tager ansvar og får truffet beslutninger, der sikrer en ansvarlig økonomi, som bl.a. kan udmøntes i fuldtidsstillinger. Vi er nemlig en gruppe af hjemmesygeplejersker, som hellere end gerne vil yde sygepleje af høj faglig kvalitet. Vores faglige arbejde og vores arbejdsvilkår betyder meget for os, så vi kan sikre borgerne i kommunen den bedste hjemmesygepleje. Derfor håber vi, at I vil have vores bekymringsbrev i tankerne, når det fremtidige budget skal på plads.