DET ER DIT VALG - KV21

Hvem bestemmer over Gudenåen?

22. september 2021, 12.47

GRØDESKÆRING Gudenåen og en del af Gudenådalen er et Natura 2000 område, som EU vedtog at indføre i 1992. Senere i 90’erne kom så reglerne om bilag IV-arter. Begge hold af regler er fornuftige regler for at beskytte dyr, planter og svampe. Reglerne er indført, længe før nogen tænkte på klimatilpasning. Ligesom ingen tænkte på, at beskyttelsesreglerne kunne hjælpe bestandene, således at truede eller sjældne arter kunne blive mere almindelige. Desuden har naturelskere altid en tendens til at synes, at forholdene altid bliver værre og værre for naturen.

Vi sidder nu tilbage og tænker på, om det er EU, Folketinget eller Silkeborg kommune, der bestemmer over Gudenåen? I dette tomrum kan man så diskutere, om det er lovligt at skære grøde eller fjerne sandbanker. Resultatet er, at der ingenting kan ske. Værdier går tabt ved vandstigninger, fordi ingen kan og må gøre noget. Internationale konventioner burde have en udløbsdato, så de kunne ophøre eller blive revideret og tilpasset tiden.

Denne vegetation er ikke eller kun i ringe grad påvirket af de negative effekter af grødeskæringen, der er fortaget siden 2009. Ja, sådan står der i rapporten. Har nogen hørt om det?? Det er jo grønt lys til grødeskæring

Anders Ahrenfeldt (V)

Er der hjælp at hente i de faktiske forhold i Gudenåen? En undersøgelse fra 2017 af vegetationen i Gudenåen i forløbet fra Silkeborg til Tange Sø viser, at der er sket en 6-dobling af undergrundsvegetationen siden 2001 for stort set alle arter, der forekom i 2001. Der er således en artsrig og veludviklet undervandsvegetation på hele strækningen. Denne vegetation er ikke eller kun i ringe grad påvirket af de negative effekter af grødeskæringen, der er fortaget siden 2009. Ja, sådan står der i rapporten. Har nogen hørt om det?? Det er jo grønt lys til grødeskæring.

Tilbage er Gudenåen med alle dens lodsejere, som lider under vandstandsstigninger, fordi den giftige cocktail af jura og biologi forhindrer udfoldelse af den sunde fornuft.

Indlæser debat...