DET ER DIT VALG - KV21

Hvad med udstykningerne i Gl. Rye og borgerinddragelsen?

10. november 2021, 13.20

BYUDVIKLING Skanderborg Kommune har for nyligt opkøbt et større jordstykke vest for Gl. Rye. Det er vi glade for i Venstre, idet vi har presset på for at få mulighed for en udvikling af Gl. Rye.

Jeg synes, at det er yderst nødvendigt at få sat gang i processen med at få flere til byen. Det kunne bl.a. være med til at øge omsætningen i den lokale brugs, hvor økonomien halter. Men det er ikke kun brugsen der kan styrkes.

Der er kronisk søgning på nye bestyrelsesmedlemmer til idrætsforeningen, GRIF, Borgerforeningen m.fl. Nye tilflyttere har erfaringsmæssigt altid givet ny gejst til de forskellige foreninger.

Det, vi har erfaret ved vælgermøder, er, at der er udfordringer med trafikken, børnepasning og hvad der skal ske i området vest for byen. Der er et areal, som skal beskyttes for byens drikkevand. Skal det areal udlægges med solceller, skovrejsning, friplejehjem eller alment boligbyggeri? Forslagene er mange.

Vi får oplyst fra forvaltningen, at det kan tage op til tre år med en lokalplan for området, så det kan kun gå for langsomt med at komme i gang med nogle beslutninger for området.

Siden købet blev offentliggjort, har der været meget stille fra det røde flertal i byrådet.

Jeg går stærkt ind for borgerinddragelse - det kan der komme mange gode løsninger ud af. Det vil jeg og Venstre gå til valg på!

Indlæser debat