Bestyrelse med Kent Madsen dømt i erstatningssag på 225 mio. kroner

Østre Landsret omstødte frifindelse fra landsretten. Otte medlemmer fra Amagerbankens tidligere ledelse skal betale 225 millioner kroner

26. juni 2019, 11.23

SIF-direktør Kent Madsen sad i to år i Amagerbankens bestyrelse. Det kan nu komme til at koste ham en kæmpestor million-erstatning. Foto: Jakob Stigsen Andersen. Foto: Jakob Stigsen Andersen

SILKEBORG En tidligere topchef og syv bestyrelsesmedlemmer i den krakkede Amagerbanken skal betale 225 millioner kroner i erstatning til staten.

Heriblandt Kent Madsen fra Silkeborg, der er direktør i Silkeborg IF. Det bekræfter Kent Madsen overfor Midtjyllands Avis.

Østre Landsret afgjort sagen onsdag. Dermed er dommen ændret fra byretten, der i 2017 frikendte ledelsen for ansvar.

Det er staten, der har lagt sag an mod topfolkene i banken.

Sagen har handlet om bankledelsens ansvar for et enkelt stort udlån på Østerbro, som blev nedskrevet voldsomt efter finanskrisen, hvor kunderne efterfølgende fik mulighed for at dække tabet gennem valutaspekulation.

- Jeg er dybt chokeret. Den her kendelse kommer bag på os alle og på vores advokater og på min advokat. Det er uforståeligt, at man omgør frifindelsen fra byretten, siger Kent Madsen, der indrømmer, at det var noget af en mavepuster, da han blev orienteret om dommen.

Han ser nu ikke anden udvej, end at sagen må indbringes for højesteret.

- Selvom det så vil betyde, at der går yderligere nogle år med det her mareridt. Lige nu har jeg ikke så mange andre kommentarer. Selve dommen er på 350 sider, og de skal først gennemlæses, siger Kent Madsen.

Det er den administrerende direktør samt de syv ikke-medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen, der af Landsretten er dømt til at betale en erstatning på 225.461.329 kr.

De dømte skal hver især som udgangspunkt betale godt 28 millioner kroner. Dog kan der for Kent Madsen samt flere af de øvrige dømte være en mulighed for, at de alligevel ikke skal betale. For i det indbyrdes forhold skal bestyrelsesformanden – i det omfang hans bestyrelsesansvarsforsikring dækker erstatningsansvaret – friholde de øvrige dømte ledelsesmedlemmer.

- Men hvordan det præcist forholder sig, og hvor stort beløb det er, aner vi ikke noget om. Så den præcise fordeling af erstatningskravet, det har vi endnu ikke klarhed over, siger Kent Madsen, der sad i Amagerbankens bestyrelsen fra 2008 til 2010.

I februar 2011 gik banken konkurs på et tidspunkt, hvor den var det 11. største pengeinstitut i Danmark med cirka 125.000 kunder.

Boksers Østerbro-kompleks

Efterfølgende lagde statens selskab for krakkede banker, Finansiel Stabilitet, sag an mod 11 personer i bankens ledelse.

Sagen i retten i Lyngby endte imidlertid med en pure frifindelse af de 11 Amagerbank-ledere og bestyrelsesmedlemmer. Det er den sag, som blev anket, og som nu har fundet sin afgørelse i Østre Landsret.

Sagen blev dog skåret til, så kravet fra Finansiel stabilitet ikke længere var 900 millioner kroner. For landsretten var der rejst erstatningskrav for nogle af ledelsesmedlemmernes vedkommende på 375 mio. kr. og for andre – som var indtrådt i bestyrelsen efter maj 2008-bevillingen – på 285 mio. kr.

Ankesagen gjaldt alene et af engagementerne, det såkaldte Østerfælled-projekt. Idémændene bag det var nogle af finanskrisens markante profiler. Blandt dem var eksbokseren Hans Henrik Palm.

Det ambitiøse ejendomsprojekt er opført på Østerbro i København. Det var vurderet til over 1,5 milliarder kroner, men værdien blev under krisen nedskrevet voldsomt.

I stedet for at trække i bremsen lod Amagerbanken herefter kunderne spekulere i valuta i et forsøg på at dække tabene. På et tidspunkt overtog banken sågar selv valutaspekulationen på kundernes vegne. Ikke desto mindre afviste Retten i Lyngby i juni 2017 påstanden om, at bankledelsen er ansvarlig for tabene. Det skete med henvisning til princippet om »business judgement«. Det dækker over, at der nok - set i bakspejlet - blev truffet forkerte beslutninger, men at de blev taget på et oplyst grundlag og i god tro.

Østre Landsret anså det derimod for ansvarspådragende for hele ledelsen at genbevilge valutarammen i december 2009 og at opretholde den frem til, den blev lukket i slutningen af juni 2010.

Erstatningsdommen omfatter den tidligere direktør, Jørgen Brændstrup, den tidligere bestyrelsesformand advokat N.E. Nielsen, samt Villy Rasmussen, Henrik Zimino, Carsten Ehlers, Henrik Håkonsson, Jesper Reinhardt og altså Kent Madsen.

To medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer samt en direktør blev frifundet.