Den kærligste festival er noget ganske særligt

19. maj 2020, 12.26

FESTIVAL Sølund-festivalen er noget ganske særligt - og særlig vigtig. Ikke alene er den verdens største festival for udviklingshæmmede. Den er i høj grad også med til at definere Skanderborg og Østjylland, som en vigtig del af vores kultur og identitet.

Den er også en stor og betydningsfuld begivenhed i særligt de udviklingshæmmede deltageres liv. Vi håber selvfølgelig allermest, at det bliver muligt at holde fast i den nuværende dato i september.

Festivalen var oprindeligt planlagt afholdt i juni og siden på grund af corona-krisen, udskudt til 1.-3. september.

Vi er klar over, det vil være en nærmest umulig udfordring for deltagerne i festivalen at overholde sundhedsmyndighedernes krav om afstand, håndvask og håndsprit.

Derfor kan det være tvivlsomt, om festivalen kan afholde sit 35 års jubilæum i år.

Skulle man vælge at aflyse eller udskyde festivalen yderligere, så er vi glade for, at Sølund-festivalen har mulighed for at søge om hjælp i kompensationsordningen som er vedtaget af et enigt Folketing - med baggrund i den oprindeligt planlagte dato i juni.

Så kan Danmarks kærligste festival forhåbentlig snart fejre sit jubilæum.