Birkebo som friplejehjem?

7. november 2019, 12.17

Foto: Jakob Stigsen Andersen

PLEJEHJEM Nye regler for at drive private plejehjem gør, at det i dag er nemmere og væsentlig bedre at drive et privat plejehjem, end det var, da Silkeborg Kommune for år tilbage tilbød os i Bryrup at overtage Birkebo som friplejehjem. De nye regler gør, at det i dag ikke er dyrere at bo på et privat friplejehjem end på et kommunalt. I dag findes der gode og velrenommerede private plejehjem. Eksempelvis driver Danske Diakonhjem et friplejehjem i Kjellerup, som har et rigtigt godt ry.

I Bryrup er vi glade for Birkebo, som plejehjem og som bygning. Flyttes plejefunktionen til Skovly, står vi tilbage med en tom bygning. Kommunens plan for den er nedrivning.

Værre ser det ud med byggeplanerne ved Skovly. Den plan, der indtil videre er på bordet, vil kræve at seks dobbelthuse, som ejes af Silkeborg Boligselskab, skal nedrives og beboerne genhuses i et ikke påbegyndt nybyggeri et andet sted i Bryrup. Flertallet af beboerne i de berørte huse har modsat sig en nedriv- ning.

Kort fortalt er der lange udsigter til, byggeriet ved Skovly kan komme i gang.

Et andet problem ved en lav tilbygning ved Skovly er de store niveauforskelle på grunden, der vil bevirke, at en nybygning vil komme til at ligge omkring en meter under det nuværende niveau, som i forvejen er ret lavt.

Vil Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune derfor endnu engang overveje at lade Birkebo videreføres som et privat plejehjem?

Danske Diakonhjem har vist interesse. Nikkes der ja fra Silkeborg Kommune, har Danske Diakonhjem lovet at stille op på et borgermøde i Bryrup og fortælle om de muligheder, de ser for at overtage og drive et nyt samlet plejecenter med udgangspunkt i det nuværende Birkebo.

Jeg synes, det er et tilbud og en mulighed, vi både lokalt og i kommunen bør overveje.