Vi kæmper stadig for lodsejerne, naturen og Gudenåen

29. december 2020, 12.47

GUDENÅEN Som medlem af klima- og miljøudvalget og som ihærdig kæmpende for et nyt regulativ samt naturen, vores borger og deres ejendomsret langs Gudenåen, var det endnu en ærgrelse, at en embedsperson i miljøministeriet kom med den konklusion, at der kun bør skæres grøde en gang årligt.

Samtidig fik vi i udvalget en habitatvurdering, som ikke levner meget lys for naturen, biodiversiteten, vores borgere som før nævnt.

Habitatkonsekvens-vurderingen arbejder slet ikke med de positive effekter,vi vil opnå for naturen oven vande, hvis vi skærer to ordinære gange. Det er slet ikke belyst.

Fra Venstre stemte vi i udvalget dengang for to ordinære skæringer, og som medstiller at det punkt i byrådet om nyt regulativ, kan jeg kun sige, at jeg ikke er slået ud endnu.

Jeg ringede til vores medlem af miljø udvalget i EU, Asger Christensen, og fik derefter hjælp fra hans rådgiver til at stille et spørgsmål gennem Jacob Jensen i Folketinget til Lea Wermelin.

Habitatkonsekvens-vurderingen arbejder slet ikke med de positive effekter,vi vil opnå for naturen oven vande, hvis vi skærer to ordinære gange. Det er slet ikke belyst

Susanne Guldborg Jakobsen (V)

Jeg vil vide, om der er EU-fortilfælde, hvor der er givet dispensation fra habitatet af hensyn til bydende nødvendighed for de samfundsmæssige interesser.

Jeg mener, vi skal kæmpe med alt, vi har, og vi har en klar indstilling fra byrådet 25. november 2019. Vi har trods alt stadig demokrati og kommunalt selvstyre.

Derfor kæmper jeg konstant for, at vi kommer i mål med det her nye regulativ. Jeg lader mig ikke slå ud af miljøministeriets brev, ej heller en habitatkonsekvensvurdering som udelukkende vægter vandplanter i langt højere grad end naturen oven vande.

Næste skridt må være, at vi fra udvalgets side sender et høringssvar til ministeren.

Grunden til at regulativer er udarbejdet i sin tid, er jo netop at opretholde vandføringen. At forudsætningerne har ændret sig, gør jo at vi netop skal ændre regulativet. Det betyder jo ikke, vi kvæler vandplanterne. De gror lystigt i det klare vand, selv om vi opretholder en strømlinje for vandet, til gavn for naturen og beskyttet natur langs åen. Leder vandet ud i stedet for at skabe oversvømmelser.

Der er desværre masser af mennesker, der er ligeglade med de gener, som vandmasserne giver. F.eks er forfatteren bag habitatvurderingen udarbejdet af et privat firma, WSP, ivrig debattør for DN`s holdninger, og han er efter sigende fortaler for at politianmelde vores borgmester for den ekstra grødeskæring. Det er jo i den grad skræmmende. Hvis vi fra kommunens side skal rekvirere rapporter udarbejdet af eksterne firmaer, skal vi være 1000% sikre på, at der ikke føres politik fra en medarbejder.

Så kære borger i Silkeborg kommune langs Gudenåen. I må ikke tro, vi i udvalget fra Venstres side ikke kæmper. Vi kæmper for fornuften, naturen og vores borgere.

Jeg agter ikke at give op.